Mental Health Centre Copenhagen

 

 

Forskningsleder

Michael Eriksen Benros

Seniorforsker, læge, ph.d., født 1979

Fagområde

Medicin, psykiatri

Projekt

Inflammation i hjernen og andre immunrelaterede årsager til skizofreni

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt handler om at udbygge kendskabet til, hvordan infektioner og immunsystemet er involveret i udviklingen af skizofreni. Immunrelaterede hypoteser til udviklingen af hjernesygdomme, som skizofreni har fået fornyet fokus efter opdagelsen af antistoffer mod hjernevæv, som kan forårsage psykose og nye genetiske studier, der kæder immunsystemet sammen med skizofreni. Specifikt vil jeg anvende de omfattende danske registre og biobanker med adgang til informationer om immunrelateret eksponering og målinger af immunrelaterede markører, samt immunrelaterede gener til at studere sammenhænge med skizofreni. Desuden vil jeg udføre omfattende immunologiske undersøgelser i et nyt klinisk studie på patienter med nyligt diagnosticeret skizofreni for at identificere immunologiske forandringer, der bidrager til sygdommen. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede under medicinstudiet blev jeg fascineret af biologiske årsager til psykiatrisk sygdom. Efter at have oplevet to patienter, hvis psykotiske symptomer var forårsaget af en uopdaget cancer, der påvirkede hjernen, ansporede det mig til i mit første forskningsprojekt at undersøge hyppigheden af dette. Det førte mig videre til i min ph.d. at undersøge, hvordan infektioner og immunsystemet kan påvirke hjernen og give psykotiske symptomer. Undersøgelsen af biologiske årsager til skizofreni og andre psykiatriske lidelser har siden da været omdrejningspunktet for min forskning. Håbet er at kunne være med til at forbedre behandlingen til at blive mere målrettet mod ætiologiske faktorer. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet har til formål at kortlægge infektioner og immunologiske forandringers betydning for at udvikle skizofreni. Jeg og mit team har allerede påvist sammenhængene epidemiologisk med immunpåvirkninger uden for hjernen. Nu vil vi bevæge os videre til at studere immunpåvirkninger på det materiale, der er det tætteste på hjernen, som vi kan undersøge på patienter, nemlig cerebrospinalvæsken (CSF), samt studere om gener, der koder for immunsystemet, påvirker sammenhængene. Disse detaljerede undersøgelser af immunsystemets rolle ved skizofreni kan resultere i et forskningsmæssigt paradigmeskift i forståelsen af de patologiske mekanismer involveret i psykiatriske sygdomme, være med til at forbedre diagnostikken af immunrelaterede årsager hos subgrupper af patienterne og bane vejen for nye behandlingsmetoder. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil bidrage med ny viden om immunsystemets involvering i hjernesygdommen skizofreni. Denne viden og arbejdet med at identificere biologiske årsager til psykiatrisk sygdom kan være med til at afstigmatisere sygdommene og forbedre behandlingen for patienterne. Bevillingen gør det muligt at gennemføre en yderst fokuseret indsats på området, som forhåbentlig vil lede til en bedre almen forståelse af sygdommen, klinisk forbedre udredningen af patienterne og bane vejen for nye skræddersyede behandlingsmetoder målrettet mod udløsende årsager. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære for mig at modtage Sapere Aude Forskningslederbevillingen som en anerkendelse af mit arbejde og en opmuntring til at fortsætte min forskning med udgangspunkt i et højt ambitionsniveau. Det giver mig en unik mulighed for at konsolidere mit forskningsprogram inden for dette nye område, således at jeg har et stærkt team, der arbejder for at forstå immunsystemets rolle ved hjernesygdommen skizofreni. Som forsker og forskningsleder giver bevillingen mig et uvurderligt skub fremad. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Frederiksberg med min kæreste og vores to dejlige børn på tre og fem år. Ud over at være forsker arbejder jeg også som klinisk læge i psykiatrien, så jeg kan kombinere det akademiske med det praktiske. I min fritid er jeg et passioneret sportsmenneske og spiller bl.a. basketball. Jeg nyder at være sammen med venner og familien, at gå ud og hygge og at være i festlige omgivelser, så ofte det er muligt. Ellers er jeg vild med at rejse og udforske verden, hvilket vi prioriterer som familie, og som jeg heldigvis også har god mulighed for med forskningen. Ville bare ønske mig nogle flere timer i døgnet indimellem. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Statsgymnasiet i Aarhus og bopæl på Frederiksberg.