Institut for Bioscience

 

Forskningsleder

Signe Normand

Lektor, ph.d., født 1979

Projekt

Fra celler til satellitter: Arktiske buskes dynamik i tid og rum

Hvad handler dit projekt om?

Klimaet i Arktis forandres. Buske vokser sig større og spreder sig. Økosystemkonsekvenserne af disse ændringer afhænger af omfang og fordeling af de processer, der styrer Arktiske buskes dynamik i tid og rum. Mit projekt vil belyse: Hvad er omfang og fordeling af vækst, rekruttering og dækningsgrad i tid og rum? Hvor klima-sensitive er de? Dvs. hvor kraftigt og hurtigt de responderer på et ændret klima? Hvilke faktorer kontrollerer variation i klima sensitivitet? Projektet er forskningsmæssigt banebrydende, da det kobler satellit- og drone-baserede analyser med vegetationsdynamiske modeller og unikke datasæt for tidsmæssig og rummelig variation af mange buskarters vækst, rekruttering, dækningsgrad og funktionelle træk på tværs af Grønland.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min fascination for at forstå, hvad der bestemmer vegetationsdynamik i tid og rum, er drivkraften i min forskning. Den fascination er vokset gennem min uddannelse og udsprunget af oplevelser i naturen som barn. Min tidligere forskning har vist, at nøglen til en øget forståelse af vegetationsdynamik er analyser, der tager højde for uligevægts dynamik, skala-afhængighed og arters funktionelle træk. Mit forskningsfelt, der spænder fra analyser af celler til satellitter, er opstået som en kombination af denne indsigt, min fascination og evne til innovativ integration af eksisterende og nye metoder.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet tester hypotesen, at observeret variation i busk dynamik afhænger af plasticitet i arters funktionelle træk, uligevægt, og skala. Øget forståelse af vegetations dynamik kræver analyser der tager højde for uligevægts dynamik, skala-afhængighed og arters funktionelle træk. Det er udfordrende og kræver en kombination af nye metoder og udfordring af eksisterende metoder. Projektet kombinerer analyser af årlig plasticitet i cellers funktionelle træk for mange individer og arter i plantesamfund på tværs af Grønland, parameterisere vegetations dynamiske udbredelsesmodeller, samt kortlægger omgang og fordeling af processer og responser med den nyeste teknologi indenfor drone- og satellitbaseret remote sensing.  

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil give fundamental ny indsigt i de processer, der styrer hastighed og omfang af vegetations ændringer i Arktis og bidrage til øget realisme i klima- og økosystem modeller. Projektet vil dermed danne grundlag for bedre forudsigelser af konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer.  

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet betyder, at jeg kan tage næste skridt som forskningsleder. Det muliggør, at jeg kan ansættelse to ph.d.-studerende og en postdoc. Programmet sikrer derved, at jeg kan opretholde min unikke forskningsbredde samt udnytte den infrastruktur, jeg har arbejdet hårdt på at opbygge de seneste år. Programmet sikrer også, at vi hurtigere kan opnå vigtig indsigt fra de mange data, vi har indsamlet under ekspeditioner til Grønland.  

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i hjertet af Aarhus sammen med min mand og tre børn. Vi elsker at rejse, være kreative og gå ture i naturen. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Ribe Katedralskole og bosat i Aarhus C.