DTU Nanotech

 

Forskningsleder

Søren Raza

Adjunkt, ph.d., født 1987

Fagområde

Nanofotonik

Projekt

Manipulering af lys ved brug af nanoteknologi

Hvad handler dit projekt om? 

Mit projekt handler om at kontrollere lys ved brug af specielle nanostrukturerede overflader, der kaldes metaoverflader. Metaoverflader består af nanoantenner arrangeret i et velovervejet mønster og har den unikke egenskab at kunne manipulere alle egenskaber af lys, som for eksempel retning eller polarisation. Disse overflader er ekstremt tynde (typisk omkring hundrede nanometre) og har derfor potentiale til at blive integreret i elektroniske komponenter, såsom smartphones og fjernsyn. Ulempen ved den nuværende generation af metaoverflader er, at de kun kan have en enkelt forudbestemt funktion, der ikke kan ændres efter de er blevet fabrikeret. I mit projekt vil jeg udvikle næste generations metaoverflader der kan rekonfigureres efter fabrikation, hvilket vil kunne blive benyttet i fremtidige fotoniske teknologier. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? 

Min interesse for nanofotonik startede allerede i mit bachelorprojekt, hvor jeg undersøgte, hvordan man kunne styre lys ved brug af specielle materialer, der kaldes fotoniske krystaller. I min kandidatafhandling og ph.d. forskede jeg videre i fundamentale egenskaber af små metal partikler og deres interaktion med lys. Under min postdoc blev min opmærksomhed fanget af mere praktiske anvendelser af nanofotonik, hvilket også driver motivationen for min Sapere Aude-forskning. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Metaoverflader består af antenner på nanoskala, og der er derfor en væsentlig udfordring i at fabrikere disse samt måle deres optiske egenskaber. Fabrikationen udføres i et renrum med veletableret litografiteknikker, mens målinger vil blive udført med avancerede elektron mikroskoper. I modsætning til konventionelle optiske mikroskoper, så har elektron mikroskoper en ekstrem rummelig opløsning, der gør det muligt at samtidigt måle og visualisere nanostrukturerne. Udviklingen af rekonfigurerbar metaoverflader vil åbne op for helt nye muligheder i manipulation af lys og potentielt også andre elektromagnetiske bølger såsom termiske bølger. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

At have fuld kontrol over lys ved brug af nanoteknologi kan have vidtrækkende muligheder i vores dagligdag. Det kan gøre fjernsyns- og computerskærme mere behagelige ved at udsætte øjnene for mindre blåt lyst. Det vil også være muligt at udvikle farveskiftende folier, der kan klistres på vægge som erstatning for maling. Fotonisk nanoteknologi har også potentiale til at integrere augmented reality funktioner i almindelige briller samt muligheden for at udvikle dynamiske hologrammer uden brug af store upraktiske optiske komponenter. Alle disse muligheder gør forskningen inden for dette felt enormt spændende. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet? 

Først og fremmest vil bevillingen betyde videnskabelig selvstændighed og dermed starten på mine helt egne forskningsaktiviteter. Jeg får muligheden for at udvikle og fordybe mig i mine egne forskningsidéer samt at opbygge en forskningsgruppe. Desuden giver bevillingen mulighed for at profilere min forskning ved internationale konferencer. Sapere Aude-bevillingen er også et solidt springbræt i min forskerkarriere til at søge midler i fremtiden fra andre nationale og internationale fonde. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Albertslund og har en multikulturel baggrund. Min mor og far er henholdsvis rumæner og kurder. Grundet min fars arbejde som forsker rejste vi meget som barn. Jeg tilbragte blandt andet halvdelen af første klasse i USA og hele tredje klasse i Ægypten. For at følge den udenlandske undervisning i så små klasser krævede, at jeg ydede en ekstra indsats, hvilket også præger min arbejdsmoral i dag som forsker. Nu bor jeg i København sammen med min kone, Sophia, og vi venter spændt vores første barn. I min fritid nyder jeg at rejse, styrketræne samt at se film og serier. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Kongsholm Amtsgymnasium og HF og bosat i København.