Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

 

 

 

Forskningsleder

Tomas Laursen

Postdoc, ph.d., født 1983

Fagområde

Plantebiokemi

Projekt

Optimeret produktion af højværdistoffer fra planter i grønne mikroorganismer

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt handler om at optimere produktionen af højværdistoffer fra planter i grønne mikroorganismer. Jeg vil fokusere på dannelsesvejen af Forskolin, hvilket er et diterpenoid som produceres i rødderne på planten Coleus forskohlii og kan bruges til behandling af grøn stær og hjerte-kar-sygdomme. Hypotesen er, at enzymerne, der er involveret i dannelsen af forskolin, organiseres i veldefinerede komplekser. Jeg vil isolere disse komplekser og karakterisere dem med Nativ Massespektrometri og Kryo Elektronmikroskopi. Jeg vil finde de komponenter, der er nødvendige for at stabilisere enzymkomplekserne. Denne viden vil jeg bruge til at producere forskolin i grønne mikroorganismer ved at dirigere metabolismen imod forskolin og mindske frigivelsen af uønskede mellemprodukter.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Planter producerer en utrolig palette af bioaktive stoffer til at forsvare sig og kommunikere med omverdenen da de ikke bevæge sig. Jeg har som ph.d.-studerende arbejdet tværfagligt indenfor syntesebiologi med at karakterisere, hvordan planter producerer disse stoffer. Her blev jeg grebet af synergien, der opstår, når man arbejder sammen på tværs af discipliner. Der findes ikke én teknik, der kan give svaret på alle spørgsmålene. Derfor er jeg glad for, at jeg kan fortsætte den tværvidenskabelige forskning med mit projekt om at forstå, hvordan planter organiserer enzymerne til at producere specifikke stoffer. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Enzymerne, der er involveret i dannelse af forskolin, er forankret til et membran system inde i cellerne. Jeg vil kombinere min egen ekspertise i at isolere membranbundne enzymkomplekser med de følsomme teknikker Nativ Massespektrometri samt Kryo Elektronmikroskopi. Begge disse teknikker er afhængige af ensartede prøver for at kunne give nyttig information og er derfor også hidtil hovedsageligt brugt til at analysere enkelte proteiner. Den helt store udfordring ved mit projekt bliver at isolere forskolin enzymkomplekser med en passende renhedsgrad. Hvis det lykkes, vil det give vigtig information i forhold til biologisk produktion af højværdi stoffer i fremtiden. Derudover vil det rykke grænsen for potentialet af Nativ Massespektrometri samt Kryo Elektronmikroskopi til at analysere komplekse prøver. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg mener, at vi som samfund skal bevæge os mod en biobaseret grøn fremtid. Det betyder, at vi skal arbejde naturen på en vedvarende måde til at sikre vores behov indenfor mad, energi og medicin. Mit projekt handler om at karakterisere nogle fundamentale mekanismer planter bruger til at dirigere deres metabolisme. Jeg vil bruge denne viden til at producere bioaktive stoffer med farmaceutisk potentiale i grønne mikroorganismer på en langt mere økonomisk og energivenlig måde. Det vil potentielt åbne for helt nye industrier i Danmark, samt give en lavere produktionspris på værdifulde stoffer. Bioaktive stoffer bliver produceret på en modulær måde, hvor planterne kombinerer specifikke enzymer for at producere udvalgte stoffer. Derfor vil resultaterne fra mit projekt kunne anvendes til at producere andre stoffer. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil give mig en helt unik mulighed for at etablere en uafhængig forskningskarriere, samt etablere min egen gruppe. Det giver mig muligheden for at prøve kræfter med mine egne hypoteser og stiller mig i en rigtig god position til at blive fastansat på Københavns Universitet. Det er en kæmpe ære at modtage en Sapere Aude Forskningsleder-bevilling, hvilket også vil gøre det lettere at søge europæiske fondsmidler. Det er derfor en utrolig vigtig bevilling i forhold til mine ambitioner indenfor akademisk forskning i fremtiden.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har netop fået en datter, hvilket naturligvis fylder rigtig meget i mit liv nu. Derudover har jeg altid spillet fodbold og dyrket meget sport. For 6 år siden købte jeg en lille fiskekutter sammen med to venner. Jeg har altid fundet en ro ved at være tæt på vandet og nyder derfor at tage ud på Øresund og fiske, når båden altså er sejlklar. I juni i år vendte jeg hjem fra Californien efter et to-årigt postdoc-forløb. Her nød jeg at være ude i den vilde natur og især at cykle i bjergene omkring kyststrækningen. Denne hobby har jeg fortsat med efter, jeg er kommet hjem til Danmark, hvor terrænet godt nok er lidt mere fladt.   

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Metropolitanskolen på Nørrebro i København og bosat i Københavns Kommune.