Forskningsleder

Vibe Gedsø Frøkjær

Seniorforsker, læge, ph.d., født 1972

Fagområde

Hjernebiologi

Projekt  

Muligheder for beskyttelse af psykisk sundhed i forbindelse med overgangen fra graviditet til fødsel

Hvad handler dit projekt om?

Nogle kvinder får depressioner, når de i forbindelse med graviditet og fødsel gennemgår store kønshormonudsving. Vi ved ikke hvorfor, men østrogenfølsomhed kombineret med forstyrrelser i hjernens signalstof serotonin og forstyrrelser af hjernens aktivering ved belønning og bearbejdning af emotionelle stimuli synes at spille en kritisk rolle, hvilket vi har vist i humane modelstudier. Vi vil her kortlægge, om disse plausible risikomekanismer oversætter til forholdene efter en fødsel og afgøre, om de repræsenterer et kritisk mål for forebyggende indsats. Vi vil evaluere det forebyggede potentiale af kortvarig østrogensupplement (vs placebo) givet umiddelbart efter fødslen hos kvinder, der tidligere har oplevet en efterfødselsdepression, og som på ny er gravide.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?  

Jeg er drevet af en grundlæggende nysgerrighed og interesse for hjernens funktion og fascination af direkte billeddannende metodologi, som tillader indsigt i denne. Robustheds- og risikomekanismer har min store interesse, da de udgør et direkte indblik forebyggelsespotentialer. Det er en stor inspiration at kunne arbejde med dygtige kolleger fra mange faggrupper f.eks. ingeniører, kemikere, fysikere, dataloger, statistikere, humanbiologer, psykologer og læger fra forskellige specialer, uden hvem de komplekse spørgsmål, vi stiller ikke, ville kunne besvares. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mit projekt sigter på at beskrive grundlæggende mekanismer ved hjernens integration af steroid hormoninformationer, som kan være relevante for såvel hjernens normale udvikling, f.eks. gennem den tidlige modning i fostertilstanden og gennem pubertet og normal aldring, som for vigtige store neurologiske, immunologiske og psykiske sygdomme som for eksempel depression, demens, og multipel sclerose. Projektet spænder fra kortlæggelsen af basale neurobiologiske forhold til anvendelse i afprøvning af specifikke forebyggelsesstrategier i en vigtig højrisikogruppe af kvinder i risko for fødselsdepression. Det repræsenterer på samme tid en udfordring og skaber et unikt synergipotentiale og potentielt hurtig oversættelse af basale erkendelser til gavn for patienter. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Vores mål er at informere en målrettet og individualiseret forebyggelse af fødselsdepressioner i relevante højrisikogrupper, hvilket potentielt vil beskytte såvel mor som barnets sundhed livslangt. Det er forventningen, at en øget biologisk forståelse af grundlaget for depressioner provokeret af kønshormonudsving ikke alene har et unikt forebyggelsespotentiale, men også vil hjælpe til at nedbryde stigma og reducere skyld og skam i forbindelse med disse alvorlige tilstande. Jeg håber også at vores resultater kan være med til at inspirere yngre kolleger og læger til at involvere sig og udvikle dette vigtige felt. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er meget glad og stolt over, at man har valgt at investere i området, min forskergruppe og mig som forskningsleder. Det betyder, at jeg får mulighed for at åbne og udbygge dette nye psykoneuro-endokrinologiske tværfaglige felt, hvor vi kan belyse, hvordan hjernen integrerer hormoninformation, og hvordan det kan være vigtigt for risiko og robusthedsmekanismer ved store hjernesygdomme. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg føler mig meget privilegeret ved at kunne få lov til at arbejde ambitiøst og kreativt med forskning i kontakt med mange mennesker både kolleger og patienter, hvilket jeg værdsætter højt. Jeg er også meget taknemmelig for, at det har været muligt at kombinere dette med familieliv, hvilket ikke altid er muligt for mine udenlandske kolleger. Privat lever jeg sammen med min kære familie, min mand August og vores fire børn i alderen 15 til 1 år. Vi sejler en hel del til øde øer i Skærgården om sommeren, helst uden internet. Familieliv kombineret med forskning og klinisk virke i psykiatrien fylder min tid i disse år.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Frederiksborg Gymnasium og bosat i Nærum, Rudersdal kommune.