Danish Cancer Society Research Center, Unit Genome Integrity, Nucleolar Stress and Disease Group 

Fagområde

Molekylærbiologi

 

Forskningsleder

Dorthe Helena Payne-Larsen

PhD., Gruppeleder, født 1978

Projekt

Hvordan påvirker de ribosomale gener udviklingen af kræft? 

Hvad handler dit projekt om? 

Ændringer i vores gener er et grundlæggende aspekt af udviklingen af kræft. Vores celler har derfor mekanismer som registrerer og reparerer ændringer i vores genetiske materiale, og derved modvirker de aktivt udviklingen af kræft. Hvis disse mekanismer svækkes, øges risikoen for at man udvikler kræft. I dette projekt vil vi specifikt undersøge, hvordan de såkaldte ribosomale gener overvåges og repareres. De ribosomale gener er krævet for at celler kan vokse, og i hurtigt voksende kræftceller er ativiteten i de ribosomale gener forhøjet, hvilket gør dem mere sårbare overfor skader. Ved at undersøge hvordan cellerne reagerer på skader i de ribosomale gener, vil vi kunne opnå en bedre forståelse af de mekanismer, der modarbejder udviklingen af kræft, og den viden kan på sigt have betydning for behandling af kræft. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I de første år på universitetet blev jeg meget fascineret af kræftsygdommen og den kompleksitet den er forbundet med. Jeg tog derfor til UC Berkeley i Californien, og fik muligheden for at arbejde med nogle af de allerdygtigste kræftforskere i verden. Det var en utrolig inspirerende oplevelse og jeg har studeret hvordan vores celler reagerer på DNA-skader lige siden, både på Kræftens Bekæmpelse i Danmark og ved Zurich Universitets Hospital i Schweiz. Det var i forbindelse med min postdoc i Schweiz, at jeg begyndte at undersøge de ribosomale gener nærmere, og det er nu mit primære forskningsområde.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Sygdomsforskning i menneskeceller er altid udfordrende, fordi cellerne er så komplekse, men der er så utrolig meget, vi endnu kan lære fra dem, som kan gavne os alle, at det er udfordringen værd. Vi har etableret en ny cellemodel i vores laboratorium ved hjælp af nyudviklet teknologi, som gør os i stand til at kortlægge de mekanismer, der overvåger og reparerer de ribosomale gener, hvilket ikke tidligere var muligt. Vi vil derfor kunne bidrage med helt ny indsigt i, hvordan cellerne beskytter denne del af deres genetiske materiale, og hvilken rolle disse mekanismer spiller i udviklingen af kræft. Vi håber, at denne viden på sigt kan være med til at forbedre kræftbehandlingen og/eller skabe grundlag for udvikling af nye behandlingsformer.  

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Hver tredje dansker rammes af kræft og i en tid hvor den gennemsnitlige levealder stiger forventes endnu flere at blive ramt af kræft i fremtiden. Der er derfor vigtigt at forsøge at mindske omkostningerne, både de menneskelige og de økonomiske, som er en følge af kræftsygdommen. Vi håber derfor, at den indsigt som vores projekt vil give kan omsættes til nye behandlingsstrategier indenfor kræftområdet. Desuden er en række andre aldrings-relaterede sygdomme forbundet med defekter i de ribosomale gener, og vi håber derfor også, at vores viden kan påvirke behandlingsmulighederne indenfor disse lidelser.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude DFF-forskningsleder bevillingen er utroligt vigtigt for mig og min nystartede forskningsgruppe. Med bevillingen kan vi etablere et nyt forskningsområde i Danmark baseret på de kompetencer jeg har fået gennem min forskning i Schweiz. Endvidere muliggøre bevillingen at samle et netværk af danske og internationale eksperter omkring projektet, som giver forøget styrke. Ressourcerne tillader gennemførelse af dybdegående undersøgelser, som kan give banebrydende resultater og påvirke forskningsfeltet væsentligt og derved fører til anerkendelse af forskningsgruppen.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min mand og vores to små drenge på Frederiksberg. Det meste af min fritid tilbringer jeg sammen med familien i sommerhus eller på rejser. Jeg kan godt lide at følge årets gang gennem naturen og planterne i haven.

Gymnasium og bopælskommune

Albertslund Amts Gymnasium. Bosiddende på Frederiksberg.