Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet (værtsinstitution)

Fagområde

Genetik, metabolisme, neurovidenskab

Kontaktinfo

tune.pers@sund.ku.dk
+45 3029 4903

Forskningsleder

Tune H Pers

PhD, Associate professor, født 1980

Projekt

Vores plastiske hjerne og dens evne til at regulere vores kropsvægt 

Hvad handler dit projekt om? 

Hjernen har den forunderlige evne løbende at kunne tilpasse sig til sine ydre omgivelser. Er denne plastiske tilpasningsevne reduceret i individer som lider af svær overvægt? Ved at sammenholde storskala human genetiske data, molekylære data fra musemodeller og raffinerede teknikker til at måle hvad der foregår tusindvis af hjerneceller, undersøger vi i dette forskningsprojekt, hvorvidt hjernens plasticitet kan være en årsag til hvorfor nogle af os udvikler svær overvægt, og hvorfor det er så svært at tabe sig, når man lider af svær overvægt. 

Tune Pers - Hjernefigur - Tune H Pers.png

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Siden jeg i løbet af mit bioinformatikstudie på Københavns Universitet arbejdede som studentermedhjælper under Thorkild I.A. Sørensens inspirerende vejledning i hans daværende Institut for Sygdomsforebyggelse, har jeg undret mig over, hvorfor nogle mennesker udvikler svær overvægt mens andre forskånes, samt hvorfor det stort set er umuligt at opretholde et vægttab. At benytte avanceret bioinformatik, human genetik og molekylær biologi til at forstå hvordan hjernen regulerer vores stofskifte er uhyre spændende og haft min primære interesse siden dengang. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Selvom omtrent hver sjette dansker er svært overvægtig og dermed i farezonen for at udvikle en stribe alvorlige følgesygdomme, forstår vi forbløffende lidt omkring, hvordan vores krop og især hjernen påvirker vores risiko for at udvikle overvægt. Modsat for eksempel fedtvæv, er det svært på molekylært plan at studere hjernen i mennesker. Vi benytter molekylære eksperimenter baserende på hjerner fra mus samt human genetiske data til at spore os ind på hvilke dele af hjernen, der er med til at øge risikoen for at udvikle svær overvægt i mennesker. Ved både at fokusere på forsøg i mus og analyser af human genetiske data håber vi hurtigere at kunne nå frem til de specifikke processer i hjernen som kontrollerer vores stofskifte. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Ny viden omkring hvordan hjernen påvirker vores risiko for at udvikle svær overvægt og viden omkring de specifikke biologiske processer der påvirker opretholdelse af vægttab, vil kunne føre til mere effektive forebyggelse og behandling.  Derudover, er det en gængs holdning at svær overvægt skyldes grådighed og at svært overvægtige individer bare skal tage sig sammen så kan de godt tabe sig. Videnskabelig evidens for at roden til svær overvægt er grundlagt i hjernen vil kunne hjælpe med at nedbryde dette skadelige stigma. 

Tune Pers - Center for Metabolic Research 019.jpg

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest muliggør Sapere Aude-programmet at jeg kan føre de forskningsideer jeg har udviklet i de sidste par år ud i livet. Derudover satser jeg stærkt på, at denne bevilling – som jeg anser som værende en af de mest prestigefyldte bevillinger man kan få tildelt i Danmark – vil føre til en yderligere konsolidering (både nationalt og internationalt) af min forskningsgruppe samt min akademiske forskerkarriere. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Udover at tilbringe tid med min skønne hustru Benedicte og vores to dejlige børn, Johan og Erik, nyder jeg lige for tiden min skønliterære aftenlæsning (Raymond Chandler og Phillip Kerr) og lytte til klassik musik og operaer, som minder mig om min dejlige tid som statist på det Kgl. Teater (min ynglingsoperaer er Tosca/Puccini, Macbeth/Verdi og Goreckis og Shymanovskis Reqiuem). Jeg nyder også tiden i Det Unge Akademi, som er en del af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og en uendelig kilde til tværfaglig inspiration og gode diskussioner/møder om dansk forskningspolitik.

Gymnasium og bopælskommune

Duborg Skolen (Flensborg, Tyskland) og bosat i Jægersborg/Gentofte.