Forskningsprojektets videnskabelige titel

Metrology for Energy and Electronic Materials

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet


Fagområde

Semiconductor metrology 

 

Forskningsleder

Dirch Hjorth Petersen

Senior Researcher, Ph.D.

Projekt

Mikroelektrode-baseret målemetode vil skabe ny indsigt i elektrontransport i elektroniske komponenter 

Hvad handler dit projekt om? 

Dette forskningsprojekt har til formål at udvikle avancerede metrologimetoder til karakterisering af halvledermaterialer. Projektet vil fokusere på udvikling af metrologi rettet mod (1) materialer anvendt til at konvertere spildvarme til elektricitet og (2) materialer til fremtidens mikroprocessorer. Metrologimetoderne vil være baseret på mikroelektroder, som allerede i dag anvendes industrielt til elektrisk karakterisering af avancerede materialer. Målet er at kunne lave hurtige og nøjagtige målinger af nøgleindikatorerne for tredimensionale termoelektriske materialer (materialets ‘figure of merit’) og til endimensionelle elektroniske materialer (bestemmelse af ladningsbærer koncentration og bevægelighed i nanostrukturer).

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har siden min tid som ingeniørstuderende arbejdet med udvikling af mikro-elektroder til elektrisk karakterisering af ultra-tynde metaller og halvledere. De metrologimetoder, jeg har været med til at udvikle, er nu så præcise at de åbner for muligheden for at måle nye effekter, som er yderst relevant for forståelsen af avancerede halvledermaterialer.
 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I projektet vil jeg udvikle et måleinstrument til temperaturkontrolleret elektrisk karakterisering af materialer. Der skal udvikles hardware, eksperimentelle metoder, teori og databehandlingsrutiner. Med dette instrument vil jeg kunne karakterisere halvledermaterialer hurtigere, mere præcist og med højere rumlig opløsning end muligt med nutidens state-of-the-art metrologi. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

En betydelig forbedring af metrologi vil resultere i bedre halvledermaterialer og dermed bedre (billigere og mere energi-effektive) halvlederbaserede produkter som mikroprocessorer og termoelektriske generatorer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude vil give mig mulighed for at arbejde med et kompliceret langsigtet projekt, hvor jeg skal udforske nye metrologimetoder. Jeg vil få mulighed for at opbygge en forskningsgruppe, bygge et avanceret måleinstrument og udvikle mig som forskningsleder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Lokalmedier vil gerne høre om mennesket bag forskeren. Hvis du har lyst, må du derfor gerne fortælle lidt om f.eks. dine fritidsinteresser, eventuelle familie og lignende. 

Gymnasium og bopælskommune

HTX på Amager, jeg bor i Herlev