Kontaktoplysninger

Asbjørn Steglich-Petersen

Ansættelsessted

Aarhus Universitet, Institut for filosofi og idehistorie, Afdeling for filosofi

Forskningsprojekt

Kausalitet i kontekst: en filosofisk og empirisk undersøgelse af kontekstbestemte faktorer i vores forståelse af årsagssammenhænge.

 

Forskertalent

Asbjørn Steglich-Petersen

Adjunkt, ph.d.

Fagområde

Erkendelsesteori og metafysik

Kort beskrivelse af projektet

Viden om årsagssammenhænge er af basal betydning i snart sagt alle livets områder. På trods af intens tværfaglig forskning er der imidlertid stadig store huller i vores viden om, hvordan vi danner overbevisninger om årsagssammenhænge, og hvad det overhovedet vil sige, at der er en årsagssammenhæng mellem faktorer. Dette er ikke blot et filosofisk problem. En præcis semantik for årsagsbegrebet er af afgørende betydning for vores forståelse af basale egenskaber ved menneskelig kognition, og for muligheden af at repræsentere årsagssammenhænge i matematiske modeller og kunstig intelligens. En tendens i den nyere forskning er at se på kontekstens rolle, når vi danner overbevisninger om årsagssammenhænge. Meget tyder på, at forklaringsmæssige og interessebestemte kontekster har afgørende indflydelse på, hvordan vi danner sådanne overbevisninger, og at en dybere forståelse af kontekstens rolle kan bidrage til at løse nogle af de problemer, der hidtil har blokeret for en adækvat forståelse af årsagsbegrebet. Mit forskningsprojekt er dedikeret til både filosofiske og empiriske undersøgelser af betydningen af kontekst for årsagsbegrebet.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

En tilbundsgående forståelse af årsagsbegrebet og kognition om årsagssammenhænge kræver deltagelse af flere forskellige fagområder. Det er altid en udfordring at arbejde på tværs af fagområder.

Hvad er de langsigtede perspektiver?

Rent filosofisk ligger de langsigtede perspektiver i muligheden for at løse en række problemer og paradokser i vores nuværende forståelse af, hvad det vil sige, at der en årsagsmæssig sammenhæng mellem begivenheder. Men jeg håber også at kunne bidrage til kognitionsvidenskabens forståelse af, hvordan vi faktisk danner overbevisninger om årsagssammenhænge.

Hvordan forholder projektet sig til områdets internationale udvikling?

Forskning i kontekstbestemte faktorer i årsagssammenhænge og årsagsmæssig kognition er for tiden i en rivende udvikling på den internationale forskningsscene. Men der er stadig masser af pioner-arbejde i vente, og programmets fulde potentiale er langt fra fuldt udforsket. Jeg håber, at mit projekt kan tage del i denne udvikling.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Årsagssammenhænge og årsagsmæssig kognition er interessant, fordi det på den ene side er en så basal bestanddel af vores forståelse af verden omkring os, og på den anden side har vist sig så fantastisk svært at karakterisere præcist. Feltet er desuden interessant, da det rummer oplagte muligheder for samspil mellem filosofi og andre videnskabelige områder, såsom kognitionspsykologi og statistik.

Hvilke muligheder giver pengene fra Ung Eliteforskerprisen dig?

Midlerne giver mig først og fremmest mulighed for at pleje mit internationale forskningsnetværk gennem deltagelse i konferencer og længere ophold i udenlandske forskningsmiljøer. Midlerne bliver desuden en stor hjælp i anskaffelsen af den nødvendige faglitteratur, og i udførelsen af web-baserede undersøgelser.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er for nyligt hjemvendt til Århus sammen med min canadiske kone Sarah efter 5 års studier i England og USA. Jeg ynder at færdes i naturen i godt selskab, hvad enten det er på en stejl klippevæg i Alperne eller i en dansk bøgeskov. Og så er jeg glad for mad – en interesse jeg har haft lejlighed til at dyrke både som deltidskok og restaurantanmelder. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

32 år, født i Silkeborg; student fra Th. Langs HF kursus i Silkeborg og bopæl i Århus Kommune.

Forskningsrådets begrundelse for tildeling af prisen

Asbjørn Steglich-Petersen har en ph.d.-grad fra Cambridge University. Han har studeret ved Aarhus Universitet og ved Berkeley University i Californien hos blandt andet Donald Davidson og modtaget adskillige internationale stipendier og priser, blandt andet fra Cambridge University og The Bill and Melinda Gates Foundation. Asbjørn Steglich-Petersen har publiceret i flere anerkendte internationale tidsskrifter. Hans forskningsprojekt drejer sig om årsagsbegrebet, som spiller en central rolle i både dagligdags tænkning og i videnskaben, men har vist sig særdeles vanskeligt at analysere. Projektet bygger på en antagelse af, at domme om årsag-virkningsforhold må forstås som kontekst- og interesseafhængige. Det udmærker sig blandt andet ved at omfatte en empirisk undersøgelse af kontekstuelle faktorers betydning for måden hvorpå man dømmer om årsag-virkningsforhold.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Causation in Context: a philosophical and empirical investigation into contextual determinants of causation and causal judgment.

Bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

1.459.000 kr.

Forskningsprojektet udføres på

Aarhus Universitet, Institut for filosofi og idehistorie, Afdeling for filosofi