Kontaktoplysninger

Alicia Lundby.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Panum Instituttet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research samt The Broad Institute of Harvard and MIT, Massachusetts, USA.

Forskningsprojekt

Identificering af komponenterne i proteinkomplekser, der er vigtige for opretholdelsen af normal hjerterytme.

Forskertalent

Alicia Lundby

Postdoc, ph.d.

Fagområde

Proteomics. Jeg studerer proteinkomplekser, der er vigtige for hjertets funktion med fokus på ion-kanaler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for ion-kanaler generelt begyndte ved en forelæsning i human biologi på min bacheloruddannelse. Jeg husker forelæseren fortalte, at ion-kanaler er target for mange lægemidler, da de spiller en stor rolle i flere sygdomme. Jeg husker, at jeg tænkte: AHA, ionkanaler er nogle virkelig vigtige proteiner, dem burde jeg studere mere! Og det gjorde jeg så - først i min bacheloropgave, dernæst i mit speciale, så i min ph.d. og nu også i min postdoc – hvert studie med meget forskellige vinkler dog!

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udfordringerne er primært at udvikle metoden til at bestemme proteinkompleks-komponenter fra vævsprøver, samt at isolere intakte proteinkomplekser fra væv. Desuden at integrere proteomics- og genomics-data (herunder at integrere data fra to felter, der ikke almindeligvis samarbejder). Perspektiverne er: I mit projekt ønsker jeg først at identificere proteiner, der styrer hjertets repolarisering, og dernæst vil jeg undersøge den genetiske kobling mellem de identificerede proteiner og hjertesygdommen Langt QT Syndrom (LQTS). Projektet vil forbedre vores molekylære forståelse af hjertets repolarisering og sandsynligvis identificere nye gener forbundet med LQTS. Denne viden vil kunne danne grundlag for diagnostik og behandling af fænotyper forbundet med forlænget QT interval og desuden gavne design-strategien for udvikling af lægemidler.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er meget stolt over at modtage en Sapere Aude-bevilling, og jeg er sikker på, at bevillingen får betydning for mit projekt – og dermed også for min forskerkarriere. Bevillingen vil delvist blive brugt på et forskningsophold ved Broad Instituttet ved Harvard og MIT, så jeg forventer, at bevillingen er med til at udvide mit videnskabelige netværk. Desuden håber jeg der bliver mulighed for at skabe kontakt med de andre bevillingsmodtagere - mange af de studier vi arbejder med kræver tværfaglige samarbejder, hvorfor det er godt at kende folk fra andre forskningsfelter.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

The genetic architecture and molecular composition in vivo of protein complexes associated with cardiac arrhythmias.

Lidt om mennesket bag forskeren

I min fritid holder jeg af at være sammen med min kæreste, familie og venner. Desuden er motion vigtigt for mig – som så mange andre københavnere løber jeg ofte rundt om søerne – jeg tror det er vigtigt at holde sig i god form, hvis man gerne vil performe. Rejser i alle afskygninger står også højt på prioriteringslisten – helst til lande med smuk natur og gerne bjerge.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

30 år, født i Holstebro, student fra Alssundgymnasiet, Sønderborg og bopæl i Frederiksberg Kommune.