Kontaktoplysninger

Alireza Dolatshahi-Pirouz. 

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, iNANO. Projektet udføres ved Harvard-MIT, Health Sciences & Technology i Boston, USA.

Forskningsprojekt

Regeneration af menneskevæv og organer via nanoteknologi.

Forskertalent

Alireza Dolatshahi-Pirouz

Postdoc, ph.d.

Fagområde

Bionanoteknologi.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid interesseret mig for fysik, kemi og astronomi, derfor var det oplagt jeg søgte ind på fysik-astronomilinjen ved Aarhus Universitet. På mit fjerde år fulgte jeg kurser i molekylærbiologi og biofysik og blev hurtigt grebet af grænsefladen mellem fysik og biologi. Søgte derfor en ph.d.-stilling ved iNANO-centeret eftersom det på daværende tidspunkt var kendt for dets interdisciplinære arbejde. Især anvendelsesmulighederne af nano-forskning i samfundet syntes meget vidtrækkende i kontrast til meget af det, jeg hidtil havde stiftet bekendtskab med under min uddannelse i fysik-astronomi. Det er det, jeg synes, der er så fascinerende ved bionanoteknologi, at jeg netop både kan bruge min baggrund i fysik og samtidig være med til at bidrage til et felt, der potentielt kan ændre vores livsstil i fremtiden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Stamceller er fascinerende, idet de kan fornys og samtidig omdannes til bestemte celle-typer, såsom knogle, lever og hjerteceller. Stamceller kan derfor under de rigtige omstændigheder potentielt stimuleres til at danne hud-, knogle-, hjerte- og levervæv. Men der er stadigvæk lang vej endnu før komplicerede organer kan reproduceres i laboratoriet. Det skyldes især en manglende forståelse af de faktorer, der på koordineret vis stimulerer stamceller til bestemte celle-typer. Ved hjælp af nanoteknologi og blød mikrolitografi er vores målsætning at udvikle en platform, hvor det er muligt at undersøge effekten af flere hundrede faktorer på stamcellers skæbner i et enkelt eksperiment, og derved på en effektiv måde afdække hvordan man kan optimere differentieringen af stamceller.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg får en unik mulighed for at besøge førende samarbejdspartnere indenfor mit felt og derved styrke mit forskningsnetværk. Yderligere giver den store bevilling mig mulighed for at udvide vores projekt med flere spændende stamcelleforsøg og stor frihed i design af interessante og innovative platforme til styringen af stamceller.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Micro- and nano-engineering approaches to generate a high throughput platform for screening stem cell fate.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

28 år, født i Teheran, Iran, student fra Aarhus Katedralskole og bopæl i Århus Kommune.