Kontaktoplysninger

Ayo Juhani Wahlberg. 

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Antropologi.

Forskningsprojekt

Donorudvælgelse i en kinesisk sædbank.

Forskertalent

Ayo Juhani Wahlberg

Postdoc, ph.d.

Fagområde

Sundhedsantropologi, reproduktiv videnskab.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Fra 2007 til 2009 havde jeg mulighed for at arbejde sammen med kinesiske videnskabsfolk med speciale i menneskelig reproduktion og genetisk forskning. Igennem dette arbejde blev jeg interesseret i, hvordan prøver af biologisk materiale bliver indsamlet i forbindelse med forskning. Jeg blev også optaget af, hvordan videnskabelig praksis var tæt knyttet til nationale ambitioner, især i et land som Kina, hvor videnskab og teknologi spiller en vigtig rolle i landets moderniseringsprogrammer. Og endelig konstaterede jeg, hvor centralt reproduktion er som et politisk, socialt og økonomisk anliggende i Kina. Det er disse tre emner – biologisk forskning, nationale udviklingsprogrammer og reproduktion – som danner rammen for mit forskningsprojekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi mangler en dyberegående forståelse af, hvordan de videnskabsfolk, som arbejder med nye reproduktive teknologier i Kina, forstår og forfølger for eksempel statens ønske om ’bedre fødsler’. Igennem enestående adgang til en af Kinas største fertilitetsklinikker og tilknyttet sædbank, vil jeg i mit studie undersøge, hvordan videnskabsfolk i Kina forholder sig til nationale ambitioner om at forbedre ’befolkningskvaliteten’ ved at sikre ’bedre fødsler,’ samt hvordan disse begreber indvirker på deres daglige laboratoriearbejde. Projektet undersøger således hvordan reproduktiv videnskab i Kina er indlejret i bestemte kollektive forståelser af det sociale liv og den sociale orden. Det er vigtigt at få indsigt i, hvordan produktionen, stabiliseringen og anfægtelsen af ekspertviden udfolder sig i bestemte sociale kontekster.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Over de sidste år, mens jeg var ansat på BIOS centret ved London School of Economics, har jeg haft mulighed for at møde og arbejde sammen med en lang række forskere fra Kina og Europa. Sapere Aude-programmet giver mig muligheden for at drage nytte af samt mobilisere dette netværk, blandt andet igennem en international konference på Københavns Universitet, en international workshop i Kina samt ved at organisere gæsteophold for kinesiske forskere i Danmark. På denne måde vil jeg kunne fortsætte arbejdet på internationalt niveau samt udvide min kontakt med forskere i Danmark, Europa, Asien og globalt. Det er et stort privilegium.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Exchanging ‘good’ life – socio-technical imaginaries in a Chinese sperm bank.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har en vidunderlig familie – gift og har to børn. Hvis ikke jeg er sammen med familie og venner i fritiden, så sysler jeg som oftest med min musiksamling, som er altid at finde i jakkelommen, når jeg er på rejse.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

37 år, født i Helsinki, Finland, student fra Port Moresby International High School, Papua Ny Guinea & Copenhagen International High School og bopæl i Furesø Kommune.