Kontaktoplysninger

Daniel Olof Pergament Persson. Telefon +46 709 185806; e-mail: dap@life.ku.dk.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Jordbrug og Økologi, Plante- og Jordvidenskab.

Forskningsprojekt

Proteins in the cereal grain – the solution to zinc deficiency?

Forskertalent

Daniel Olof Pergament Persson

Postdoc, ph.d.

Fagområde

Næringsstoffer i planter og analytisk kemi.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid haft en stor interesse for koblingen mellem miljø, planter og sund mad. I min masteruddannelse på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, via et projekt med professor Søren Husted som vejleder, fik jeg mulighed for at bruge et helt nyt instrument til grundstofanalyser, nemlig ICP-MS. Denne nye teknik åbnede op for at se på mange grundstoffer samtidig, hvilket giver nogle helt nye forudsætninger for planteanalyser. Ved også at kigge på forskellige bindingsformer, både af giftige stoffer som for eksempel cadmium, eller af næringsstoffer som for eksempel jern og zink, kan vi begynde at stille nye, spændende spørgsmål. Og få nye svar med hensyn til madkvalitet, toksicitet og biotilgængelighed.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er en meget vigtig del af succes-kravene, at de proteiner eller ligander som er vigtige for zinktransport og storage bliver identificeret og nøjagtigt kvantificeret. Men hvordan sikrer jeg mig, at jeg analyserer på de vigtigste proteiner med hensyn til zinkbinding og zinks biotilgængelighed for mennesker? Perspektiverne er mange. For eksempel vil min forskning forhåbentlig kunne hjælpe både traditionelle planteavlere og bioteknologer til at øge den biotilgængelige pulje af zink i cerealier. Hvis vi i den sidste ende får brugbare, stærke plantesorter med mere biotilgængeligt zink og med et bedre proteinindhold, vil mange, især fattige mennesker i u-lande, få et bedre helbred.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Indenfor Sapere Aude vil der blive mulighed for at udvide mine internationale samarbejder. Der vil blive mulighed for at besøge vores sydkoreanske samarbejdspartnere samt IRRI (International Rice Research Institute) og CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center). Disse besøg vil være meget frugtbare med hensyn til at få adgang til spændende plantematerialer fra deres forskning eller plante-genbanker. Og det vil styrke koblingen mellem analytisk kemi, planteforskning og human ernæring. Endvidere så kan jeg hyre hjælp i laboratoriet, hvilket vil være effektivt. Denne hjælp skal selvfølgelig koordineres, så den bruges så fornuftigt som muligt.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Unravelling the role of endosperm proteins for zinc loading into the cereal grain.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Malmø sammen med min kone og mine to børn. I min fritid spiller jeg på trommer fra alle verdens hjørner. Jeg har en stor interesse for musik fra forskellige dele af kloden; favoritterne er blandt andet indisk bhangra og bryllupsmusik fra Balkan. Jeg spiller selv slagtøj i et svensk balkan-band som har lavet tre plader og spillet over hele Skandinavien. Bandet hedder Østblocket, og vi har spillet sammen i 12 år nu.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

38 år, født i Lund, Sverige, student fra Polhemsskolans gymnasium, Lund og bopæl i Malmø, Sverige.