Kontaktoplysninger

Angela Ling Huang. Telefon: +49 1797793646, e-mail: og .

Forskningsinstitution

The London School of Economics and Political Science, Department of Economic History.

Forskningsprojekt

Hen imod en forbrugerøkonomi. Nordeuropas varehandel i middelalderen.

Forskertalent

Angela Ling Huang

Ph.d, født 1983

Fagområde

Økonomisk historie, middelalderhistorie.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Globaliserede markeder og international handel er en naturlig del af vores hverdag. De udfordringer, dette medfører, bliver betragtet som nye, og de mulige svar bliver diskuteret intenst. Organisationer som den Europæiske Union og bilaterale handelsaftaler er forsøg på at løse problemerne ved en globaliseret økonomi. Disse aktuelle problemer har vakt min interesse for middelalderen som en slags forhistorie til den moderne udvikling.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektets primære udfordringer er det store geografiske område, jeg undersøger, og det faktum, at flertallet af de kilder, jeg vil benytte, endnu ikke er publicerede. Derfor må forskningsmaterialet blive indsamlet gennem arkivbesøg i mange nordeuropæiske byer. Da kildematerialet kun i begrænset omfang er blevet anvendt i et bredt anlagt forskningsprojekt, vil det blive en udfordring at udarbejde en metodisk og teoretisk struktur, der er egnet til at vælge og bearbejde de empiriske kilder. Brugen af hovedsageligt ukendt materiale og omfanget af mit projekt lover nye perspektiver på middelalderens økonomi. Mit hovedformål er 1) at belyse forandringerne i varehandlen op gennem middelalderen, og hvordan økonomiens aktører forholdt sig hertil; 2) at beskrive middelalderens Nordeuropa som et økonomisk område tydeligt adskilt fra Sydeuropa – og ikke, som det almindeligvis antages, som et økonomisk område, der var Sydeuropa underlegent.    

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil gøre det muligt for mig at sætte min forskning i en større kontekst. Det vil give mig mulighed for at arbejde sammen med førende forskere på områder, som ikke er essentielle, men som er tæt forbundet med min forskning, f.eks. vil der i min forskning være en bredere anvendelse af økonomisk teori i forhold til det historiske kildemateriale. Jeg vil dermed udvide min forskning i middelalderhistorie og udvikle min tværfaglige ekspertise. De aktiviteter, som Sapere Aude-programmet finansierer, vil således bringe gode muligheder med sig for min fremtidige forskning.   

Forskningsprojektets titel

Coping with Commercialization: Institutionalization in Medieval Commodity Trade and the Economic Integration of Northern Europe.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Bonn, Tyskland, student fra Robert Schumann Gymnasium, Leipzig, og bopæl i Erlangen, Bayern.