Kontaktoplysninger

Anna Jonsson. Telefonnummer: 3533 7123, +46 735 364541, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Sektionen for Metabolisk Genetik.

Forskningsprojekt

Genetikkens indflydelse på udviklingen af type 2-diabetes. 

Forskertalent

Anna Jonsson

Postdoc, født 1980

Fagområde

Medicinsk genetik.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede i min tid som universitetsstuderende opstod min interesse for genetik og livsstilssygdomme, hvilket førte til at jeg skrev min ph.d. i type 2-diabetes genetik. Gennem dette projekt vil jeg nu udvide mine studier ved at se på, hvordan niveauet af forskellige hormoner, i tillæg til insulin, ændrer sig i individer med en højere risiko for at udvikle diabetes, og hvordan genetiske faktorer påvirker dem. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Med dette projekt ønsker jeg at undersøge, hvordan forstyrrelser i tarmens inkretinsystem i samspil med genetiske og patofysiologiske mekanismer påvirker udviklingen af type 2-diabetes. Derfor vil vi foretage en unik kombination af state-of-the-art målinger af fænotyper og genotyper i en stor velkarakteriseret kohorte af individer, som har øget risiko for udvikling af diabetes. De største udfordringer i dette projekt vil være at håndtere, analysere og fortolke den store mængde data, der vil blive genereret. Den viden, vi genererer, vil give os mulighed for at identificere nye potentielle mål for individualiseret forebyggelse og skræddersyet behandling af diabetes. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil give mig mulighed for at udvide det oprindelige projekt, således at jeg kan inkludere en metabolisk profilering under en oral glukose tolerance test i en stor velkarakteriseret kohorte. Dette vil give et øjebliksbillede af den metaboliske tilstand i kroppen. Projektet forventes at munde ud i en liste af særdeles relevante biomarkører, der kan anvendes til risikovurdering af type 2-diabetes. 

Forskningsprojektets titel

The incretin system – Genetic determinants of early development of type 2-diabetes. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Lund, Sverige, student fra Spyken i Lund, Sverige, bopæl i Åkarp, Sverige.