Kontaktoplysninger

Anne Lærke Sørensen. Telefon: (+1)-857-207-9222, e-mail: , hjemmeside: www.hsph.harvard.edu/anne-soerensen/

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Kemisk Institut og Stockholm Universitet, Department of Applied Environmental Science. 

Forskningsprojekt

Kviksølv i Østersøen: Øget forståelse af kviksølvs biokemiske kredsløb og bioakkumulering ved brug af målinger og modellering. 

Forskertalent

Anne Lærke Sørensen

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde

Atmosfærisk og akvatisk miljøkemi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg læste biologi på Københavns Universitet, hvor langt de fleste økosystemsforskere er gummistøvle-biologer. Uden nogen erfaring med programmering fik jeg derimod den idé, at jeg ville arbejde med computermodeller. Det tog mig flere år og et skift fra biologi til miljøkemi at realisere den drøm. Det jeg finder fascinerende ved modelleringen er, at man samler alle de data, som andre har indsamlet, og skaber en ny helhedsforståelse. Man løfter sig op over den enkelte måling og forsøger at forstå de større perspektiver. Nu er jeg dog begyndt at se mulighederne for at kombinere modelleringen med feltarbejdet for i fremtiden at få en bredere tilgang til forskningen. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Koncentrationen af kviksølv i flere dyrearter i Østersøen overstiger EU´s miljøkvalitetskrav. Den overordnede faglige udfordring i mit Sapere Aude-projekt er at skabe et overblik over, om vi kan forvente, at kviksølvsbelastningen af Østersøens dyrebestand vil stige yderligere i fremtiden. For at klargøre dette kombinerer jeg feltarbejde med modeludvikling. Denne kombination af metoder gør, at jeg kan fokusere mit feltarbejde på at indsamle de data, som jeg har størst brug for under udviklingen af mine kredsløbs- og bioakkumuleringsmodeller for kviksølv i Østersøen. De forskningsmæssige udfordringer for mig som person består i, at jeg med dette projekt for første gang virkelig skal på feltarbejde og lære at begå mig i et laboratorium. Indtil nu har min forskning været fokuseret på dataanalyser og opbygning af modelsimuleringer af transport og kemisk omdannelse af stoffer, så det bliver udfordrende og spændende at skulle kombinere de to tilgange i mit projekt. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Min forskning har indtil nu været fokuseret på at bruge computermodeller til at forbedre vores forståelse af kviksølvs kredsløb i miljøet. Som deltager i Sapere Aude-programmet får jeg mulighed for at udvide min horisont. I min bevilling indgår midler til at tage på to skibstogter i Østersøen og foretage mine egne målinger af kviksølv. At opbygge en viden om dataindsamling, -analyse og -usikkerheder vil styrke min tværfaglighed. Da jeg skal samarbejde med flere svenske forskergrupper, der arbejder med både modellering og eksperimentelt arbejde, vil Sapere Aude-programmet også være med til at udvide mit internationale netværk. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Det har været en kæmpe oplevelse at bo i Boston, og jeg har fået en masse fantastiske venner både på og uden for Harvard. Jeg elsker at være udendørs, og New England byder på gode muligheder for vandreture i bjergene og kajakture langs kysten. I foråret startede jeg med at køre landevejscykling og har siden udforsket oplandet omkring Boston. Når man ikke har bil, er det rart at kunne komme ud af byen ved egen (cykel)kraft. Selvom jeg holder af Boston, ser jeg frem til at flytte til Stockholm under mit Sapere Aude-projekt, så jeg noget oftere kan besøge familie og venner i Danmark samt min ødegård i Småland. 

Forskningsprojektets titel

Mercury cycling and bioaccumulation in the Baltic Sea. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Albertslund, student fra Høje Tåstrup Amtsgymnasium og bopæl i Somerville, Massachusetts, USA.