Kontaktoplysninger

Bjarni Jóhann Vilhjálmsson. Telefon: +1-617-800-7256, e-mail: og

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Bioinformatics Research Centre. 

Forskningsprojekt

Hvorvidt man kan forudsige sygdomsrisici ud fra vores gener. 

Forskertalent

Bjarni Johann Vilhjalmsson

Postdoc, ph.d, født 1978

Fagområde 

Statistiske metoder for genetik, bioinformatik. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har i lang tid været fascineret af spørgsmålet om arv og miljø, det vil sige, hvor vigtige er de gener, som vi arver, for vores udvikling? Hvor meget af os som personer og personligheder er på grund af vores gener, og hvor meget skyldes vores miljø eller måske vores egen vilje? De seneste år er der sket en revolution inden for genom-sekventering, som kan gøre det muligt for os at belyse denne sammenhæng, og som potentielt kan forudsige den genetiske komponent af folkesygdomme. Jeg er især interesseret i at forstå, hvorvidt man kan forudsige sygdomsrisici for folkesygdomme ud fra vores gener, idet mange af dem er genetisk meget komplekse. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den underliggende genetik for mange folkesygdomme har vist sig at være mere kompleks, end mange forskere i første omgang troede muligt. Store genetiske studier har i de senere år vist, at risiko for folkesygdomme primært er påvirket af mange genetiske varianter med små betydninger, der samlet forklarer arveligheden for sygdommen. Dette til trods tyder den relativt høje arvelighed for nogle af disse sygdomme også på, at det burde være muligt at forudsige den genetiske komponent for disse sygdomme. Ved hjælp af den rigtige metode og enorme mængder træningsdata kan det derfor være muligt at komme frem til klinisk værdifulde forudsigelser alene ud fra vores gener. Formålet med dette projekt er dels at udvikle nye og effektive risiko-beregningsmetoder, som forbedrer eksisterende, dels at undersøge, hvorvidt vi kan forudsige sygdomsrisiko i praksis. For at undersøge anvendeligheden vil jeg bruge mindst tre store danske datasæt for psykiske lidelser. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære at modtage Sapere Aude: DFF-Forskertalent. Denne anerkendelse betyder meget for mig og gør det muligt for mig at udvide projektet og svare på flere interessante spørgsmål i samarbejde med kolleger på Aarhus Universitet og på Harvard University. Sapere Aude-programmet gør det hele nemmere og giver mig som forsker med familie en værdifuld stabilitet. Ud over det synes jeg, at dette projekt er virkelig spændende, og jeg er meget taknemmelig for muligheden af at udføre det i Danmark.

Forskningsprojektets titel

Efficient Bayesian Polygenic Risk Prediction. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er en islænding, som har boet mange steder og lavet mange forskellige ting lige fra fårepasning på Island til statistikundervisning i Los Angeles. I øjeblikket bor jeg i Boston sammen med min kone og vores to små børn, som jeg bruger det meste af min tid på ud over mit arbejde. Jeg har en svaghed for international politik, økonomi og god kaffe. I min sparsomme fritid nyder jeg at løbe en tur, spille guitar, lære sprog og nye kulturer at kende. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Reykjavik, Island, student fra Menntaskolinn a Akureyri Gymnasium, Island, og bopæl i Boston.