Kontaktoplysninger

Bjørn Olav Hald. Telefon: 3532 7401, 2390 0399, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut, Afdeling for Nyre- og Karforskning. 

Forskningsprojekt

Regulering af blodtryk i netværk af små blodkar. 

Forskertalent

Bjørn Olav Hald

Ph.d, født 1980

Fagområde

Vaskulær fysiology, matematisk modellering, metabolisme. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af, hvordan biologiske systemer – både akut og over længere tidsrum – kan adaptere til ændringer i omgivelserne. Adaptation er kendetegnet ved aktive feedbacksystemer, som er helt nødvendige f.eks. i lokal blodtilførsel: bare tænk på lårmusklerne når man hopper på en cykel. Selvom jeg nød mit biokemiske grundforløb, savnede jeg et fokus på cellers koordinerende egenskaber i et givent væv. Derfor valgte jeg et speciale i dynamiske processer, dvs. den overordnede tidslige opførsel, der opstår, når mange biokemiske processer spiller sammen. Derfra var springet til kredsløbsfysiologi ret kort, og jeg har arbejdet med akut blodstrøms regulering lige siden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den hidtidige forskning i de signalveje som løber langs væggen i et blodkar, og derved medierer både akut og længerevarende regulering af blodstrømmen, har været karakteriseret ved fokus på enkelte små blodkar. For virkeligt at forstå denne regulering på et overordnet niveau må ny forskning se på den samlede mikrocirkulation. Det er naturligvis både en konceptuel og praktisk udfordring, men det vil give os en bedre forståelse af hvilke processer og strukturelle omstændigheder, som har indflydelse på, hvordan et netværk af blodkar koordineres. I sidste ende vil den forskning give fingerpeg til bedre behandling af patienter med forhøjet blodtryk og de mange relaterede hjerte-kar sygdomme. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude giver først og fremmest eksponering og øgede muligheder for at udvikle sin forskning og sit netværk i international sammenhæng. For mig personligt har det betydet et nyt forskningsfelt og et nyt samarbejde med en amerikansk professor, der arbejder med den koordinerede sammentrækning af lymfekar. Lymfesystemet er meget spændende, da de enkelte karsegmenter på en måde kan opfattes som små individuelle hjertepumper. De muligheder og det rygstød, som Sapere Aude-programmet giver, vil uden tvivl være givende for senere at etablere en selvstændig forskning med et bredt udsyn. 

Forskningsprojektets titel

Perfusion og flow distribution i mikrocirkulationen og Elektrisk flow regulering i lymfekar. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har det held, at der ikke skal så meget til at vække min interessere. Det indebærer både en stram tidsstyring og et fokus på ikke at drukne i halvfærdige projekter, glemte aftaler og en utilfreds omgangskreds. Men det er jo livsvilkår for de fleste moderne mennesker. Jeg tror meget på et liv i fællesskaber og prioriterer derfor udflugter og hygge med familien, en stram vennekreds og naturligvis kæresten.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Aarhus, student fra Vordingborg Gymnasium og bopæl i København.