Kontaktoplysninger

Bo Geng. Telefon: 9940 8798, e-mail:

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Forskningsprojekt

Lindre fantomsmerter: Giv amputerede hvad der mangler? 

Forskertalent

Bo Geng

Postdoc, ph.d, født 1979

Fagområde

Neurorehabilitation og neuroprosthesis. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har interesseret mig for neurorehabilitation, siden jeg begyndte mit ph.d.-studium. Mit ph.d.- forskningsprojekt handlede om fantomsmerter. Det menneskelige nervesystem kontrollerer og koordinerer kroppen og sindet på en utrolig måde, men hvordan mange neurologiske sygdomme opstår og udvikler sig, er stadig uklart. Dette gælder også for fantomsmerter, der ikke er helt forstået og vanskelige at behandle. Det er derfor meget krævende at undersøge for effektive behandlinger for fantomsmerter. Derfor har jeg besluttet at fortsætte min forskning i alternativ behandling for fantomsmerter. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Amputerede patienter mister ikke kun deres touch feedback, men mister også visuel og kinæstetisk feedback fra den amputerede del af armen eller benet. Manglende feedback menes at forårsage fantomsmerter. Projektets hovedudfordring er at designe en platform, der kan understøtte forskellige typer af sensorisk feedback på en synkroniseret måde. Projektet handler om at undersøge en effektiv behandlingsform for fantomsmerter. Disse undersøgelser skal øge vores forståelse af mekanismerne i udviklingen af fantomsmerter. På længere sigt vil det bane vejen for at yde en personlig behandling af fantomsmerter og forbedre livskvaliteten for patienter med amputationer. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er udtryk for en stor anerkendelse af mit fremtidige potentiale inden for mit forskningsområde. Anerkendelsen giver mig de bedste muligheder for at gennemføre min forskning på verdensførende niveau. Desuden gør anerkendelsen det muligt for mig at opnå nye erfaringer og styrke min internationale profil, hvilket absolut vil påvirke min forskerkarriere i en positiv retning.

Forskningsprojektets titel

Multi-modality Sensory Feedback for Phantom Limb Pain Treatment. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Min mand Ming og jeg er begge forskere på Aalborg Universitet. Han kommer også fra Kina. Siden 2008 har vi boet i Aalborg. Sammen har vi en étårig datter, Joyce, så det går meget af vores fritid med. Når jeg har mulighed for det, elsker jeg at læse bøger, lave kinesisk mad og hygge med venner og familie. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hunyuan, Kina, student fra Hunyuan 1. Gymnasium og bopæl i Aalborg. 

Forskningsprojektets titel

Multi-modality Sensory Feedback for Phantom Limb Pain Treatment.