Kontaktoplysninger

Boon Mian Teo. Telefon: 8715 5904, 2151 8607, e-mail:

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO). Projektet vil også blive gennemført ved Oxford University, Institute of Biomedical Engineering, UK.

Forskningsprojekt

Bobler til medicinsk billedbehandling og levering af medicin. 

Forskertalent

Boon Mian Teo

Postdoc, ph.d, født 1981

Fagområde 

Materialevidenskab, fysisk kemi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I løbet af mine ph.d.-studier i Melbourne blev jeg inspireret af en gruppe entusiastiske forskere, som arbejder med ultralyd og bobler. Mit postgraduate projekt har en fundamental tilgang til forskning, der involverer brug af ultralyd som en grøn metode til kolloid partikelsyntese. Under min postdoctorate træning ved iNANO har jeg udvidet min forskningsbaggrund henimod biologi og værdsætter betydningen af at anvende nanoteknologi til biomedicin. Nanomedicin er et nyt spirende og hurtigt voksende forskningsområde, især i forskning med ultralydskontrastmidler, som er en attraktiv teknologi til theranostiske applikationer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Selv om en række rapporter om multifunktionelle mikrobobler er blevet implementeret med succes i prækliniske studier, er der fortsat en række udfordringer. De nuværende diagnostiske billeddannende teknikker kan være begrænset på grund af manglende specificitet og evnen til præcist at forudsige sygdomme i de tidlige stadier. Samtidig påvisning af flere indikatorer, f.eks. kombinationen af ultralyd med andre billeddiagnostiske teknikker (MRI eller fluorescens), kan forbedre nøjagtigheden af vurderingen af en sygdom. Derfor er den største udfordring i projektet at udvikle en ny generation af ultralydsmodtagelige fluorescerende mikrobobler, som vil være bedre til billeddannelse og terapi. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Støtten fra Sapere Aude-programmet giver mig en fantastisk mulighed for at udføre min foreslåede forskning i Danmark og for at fremme min videnskabelige karriere i det hastigt voksende felt inden for nanomedicin. Sapere Aude-bevillingen giver mig muligheden for eksponering og interaktion med Europas dygtigske forskere og state-of-the-art faciliteter. Desuden giver bevillingen mig også mulighed for at bidrage med min ekspertise til det danske videnskabelige samfund gennem yderligere og fremtidige potentielle samarbejder. Endelig vil bevillingen bidrage betydeligt til mit mål om at starte min egen forskningsgruppe i den nærmeste fremtid. 

Forskningsprojektets titel

Flerlaget kvante guld afskallede mikrobobler til medicinsk billeddannelse og terapi. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Singapore, flyttede til Melbourne, Australien efter gymnasiet og er i øjeblikket bosiddende i Århus.