Kontaktoplysninger

Claire Lemarchand. Telefon: 4674 3626, 23 96 62 80, e-mail:

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Grundforskningscentret Glas og Tid, Institut for Natur, Systemer og Modeller.

Forskningsprojekt

Hvordan den kemiske sammensætning af bitumen bestemmer de mekaniske egenskaber. 

Forskertalent

Claire Andrée Yvette Lemarchand

Postdoc, ph.d, født 1985

Fagområde 

Fysik og kemi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har hovedfag i kemi og har altid sat pris på variationen mellem forskellige kemiske systemer. Samtidig har jeg også altid været interesseret i fysik, som gør det muligt mere grundlæggende at forstå kemiske processer. Det er baggrunden for, at min ph.d.-afhandling vedrørte det, man kalder ”soft condensed matter”, som ligger i grænseområdet mellem kemi og fysik. Jeg er velrustet til at anvende fysikkens grundlæggende teorier og redskaber på komplicerede kemiske systemer, som bitumen, som er grundbestanddelen i asfalt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Bitumen er, som nævnt, en bestanddel af vejbelægninger. Det helt overordnede formål er at reducere rullemodstanden mellem dæk og vej for at reducere energiforbruget. Her er det vigtigt at forstå bitumens mekaniske egenskaber. Bitumen er kemisk set kompliceret med mere end en million forskellige molekyler. Mit projekt fokuserer på sammenhængen mellem den kemiske sammensætning og de mekaniske egenskaber. Lykkes det at forstå denne sammenhæng, vil man kunne designe bitumen med bedre mekaniske egenskaber. Samtidig er der også et grundforskningsmæssigt aspekt af projektet, nemlig at blive klogere på sammenhængen mellem den molekylære struktur og de makroskopiske egenskaber af komplekse systemer i almindelighed. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Som en ung postdoc giver Sapere Aude-bevillingen mig en enestående mulighed for at øge min internationale profil og synlighed i forskningsverdenen. Bevillingen giver også mulighed for at etablere internationale forskningssamarbejder, som kan vare ud over projektperioden. Endelig har selve det at skrive ansøgningen både perspektiveret og udvidet mit bitumenprojekt bevilget af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP), idet ekstrabevillingen fra Sapere Aude-programmet gør det muligt også at studere vekselvirkningen mellem sten og bitumen i asfalt, noget der ikke var med i min oprindelige FTP-ansøgning. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Som fransk har jeg efter ankomsten til Danmark lært at sætte pris på cykling, og jeg er nu en svoren tilhænger af dette miljøvenlige transportmiddel. Jeg holder af at være sammen med familien i Frankrig, f.eks. i forbindelse med udendørs aktiviteter som vandreture og jogging. Men jeg er også stor fan af indendørs aktiviteter som f.eks. teaterbesøg og at lære nye sprog. Dansk er svært!

Forskningsprojektets titel

Chemical composition and rheology of bitumen.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Jeg blev født i Savigny sur Orge i Frankrig og gik i to gymnasier: Jean-Baptiste Corot i Savigny sur Orge og Henri IV i Paris. Nu bor jeg i Aagerup ved Roskilde.