Kontaktoplysninger

Fabia Febbraro. Telefon: +45 29711979, e-mail: .

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Translational Neuropsychiatry Unit.

Forskningsprojekt

Stamceller og ’Cell replacement therapy’ for Parkinsons sygdom.

Forskertalent

Fabia Febbraro

Postdoc, ph.d, født 1979

Fagområde

Neurovidenskab. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da min bedstefar døde, var han ramt af demens. Siden da har jeg altid været interesseret i sygdomme, der påvirker nervesystemet, såsom Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og kronisk depression. 

Brugen af stamceller inden for disse forskningsområder er særdeles lovende, og jeg tror, at det kan være særdeles værdifuldt som terapi til at helbrede nogle af de sygdomme, der påvirker nervesystemet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Formålet med Sapere Aude-ansøgningen er at øge muligheden for succes i postdoc-projektet ved at etablere og styrke de internationale samarbejder, som vil give et solidt grundlag for en for en succesrig fremtidig karriere på Aarhus Universitet.

Det første mål er at deltage og præsentere mine data på internationale konferencer. Det andet mål er at besøge fire forskellige laboratorier og udvikle nye og spændende samarbejder, der omfatter al vores viden. Dette vil også omfatte at lære nye teknikker såsom optogenetik. Det tredje mål er at bringe al min videnskabelige viden tilbage til Danmark. På baggrund af Sapere Aude-bevillingen vil jeg vende tilbage til professor Ove Wiborgs laboratorium de følgende otte måneder. Det vil give mig en unik mulighed for at kombinere stamcelleterapi, CLARITY og optogenetik i Kronisk Mild Stress-model for depression og i dyremodeller for Parkinsons sygdom i samarbejde med andre grupper på Aarhus Universitet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg ser det som en stor mulighed for at etablere mig set ud fra et professionelt synspunkt på et internationalt niveau. Samtidig er det en stor mulighed for mig til at bidrage til internationaliseringen i forhold til Aarhus Universitet, hvor jeg gerne vil etablere mig selv som gruppeleder i den nærmeste fremtid.

Forskningsprojektets titel

WNT Signaling in Dopamine Differentiation of Stem Cells and Cell Replacement Therapy for Parkinson’s Disease.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Rom, Italien, student fra Liceo Scientifico F. Amaldi, Italien. Bopæl i Aarhus.