Kontaktoplysninger

Jógvan Magnus Haugaard Olsen

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

Forskningsprojekt

Udvikling og anvendelse af modeller baseret på kvantemekanik til at optimere egenskaber af lysfølsomme proteiner. 

Forskertalent

Jógvan Magnus Haugaard Olsen

Postdoc, ph.d, født 1976

Fagområde 

Kvantebiologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under mit kemistudium var det oplagt at fokusere på den teoretiske kemi, fordi jeg her kunne få en meget grundlæggende forståelse af kemien. Det er meget vigtigt for mig at forstå og finde forklaringer på de fænomener, som jeg observerer omkring mig. Derfor undgik jeg faktisk at beskæftige mig med biologien på det fundamentale niveau på grund af kompleksiteten. Min fascination af biologiske fænomener fik dog overtaget, og jeg valgte derfor alligevel at tage udfordringen op i mit ph.d.-studium. Her var jeg med til at udvikle teorier og matematiske modeller, som f.eks. kan anvendes til at beskrive makromolekylers egenskaber samt deres vekselvirkning med lys.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er en stigende tendens til anvendelse af computermodellering for at verificere og lette tolkningen af eksperimentelle resultater. For at modellere eksperimenter, der involverer vekselvirkninger mellem molekyler og lys, er det nødvendigt med metoder baseret på kvantemekanik. Disse metoder har dog en begrænset anvendelse inden for biologi på grund af de enorme computerressourcer, der kræves for at lave en kvantemekanisk modellering af biologiske systemer. Med dette projekt vil jeg tage endnu et skridt imod anvendelsen af kvantemekaniske metoder inden for biologi. Målet med mit projekt er at udvikle modeller, som kan anvendes til at tune proteiners optiske egenskaber. For at have en realistisk beskrivelse af et protein er det nødvendigt at modellere både elektron og kerne frihedsgrader. En af udfordringerne i denne forbindelse bliver at udvikle metoder og computerværktøjer, som er både nøjagtige og effektive i forhold til tilgængelige computerressourcer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære at blive udvalgt til at indgå i Sapere Aude-programmet. Det er en anerkendelse af min forskning, som er meget motiverende i forhold til mit karrierevalg. Ud over at jeg har fået mulighed for at udføre flere af mine forskningsmål, giver Sapere Aude-bevillingen mig mulighed for at vende tilbage til Danmark efter mit ophold på EPFL i Schweiz. Endvidere betyder det, at jeg har midler til for det første at vedligeholde mit nuværende netværk og for det andet, at jeg kan indgå nye samarbejder med forskere, der er førende inden for mit felt. Dette er vigtige skridt, for at jeg skal kunne etablere mig som uafhængig forsker.

Forskningsprojektets titel

Spectral tuning of light-sensitive proteins.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset på Færøerne, tog 9. klasse på en færøsk efterskole i Danmark og har boet her stort set lige siden. Før jeg startede mine universitetsstudier mødte jeg Ida, som jeg har været gift med siden 2006. Hendes støtte har været og er uvurderlig også i forhold til min forskerkarriere. I min fritid nyder jeg at bruge tid sammen med familie og venner samt at tage på ture i naturen med min kone. Derudover har jeg en passion for computere og computerspil, som startede, da jeg som 9-årig fik min første computer, en Amstrad CPC-464.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Klaksvík, Færøerne, student fra VUC Roskilde og bopæl i Odense.