Kontaktoplysninger

Jonathan Cahana

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund.

Forskningsprojekt

At brydes med verdens ledere: Tidlig kristen gnosticisme som kulturkritik. 

Forskertalent

Jonathan Cahana

Ph.d, født 1976

Fagområde

Religionsvidenskab. 

Hvordan opstod din interesse for dit

forskningsfelt?

Som en del af min bachelor- og kandidatuddannelse studerede jeg klassisk græsk-romersk litteratur og sprog, arkæologi og bibelsk eksegese. I løbet af mine kandidat- og ph.d.-studier blev jeg opmærksom på, hvordan gnosticisme kombinerede græsk-romersk kultur og jødisk tradition på en måde, hvor begge kulturer og traditioner blev kritiseret. Gradvist erkendte jeg, hvordan denne kritik, fremført i den gnostiske myte, omhyggeligt dekonstruerer samtidens højest skattede præmisser og heri udviser en interessant lighed med moderne kulturteori. Denne tilsyneladende forbindelse mellem antikken og (post)moderniteten var en primær drivkraft bag det komparative studie af gnosticisme. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den væsentligste videnskabelige udfordring ved mit projekt er anvendelsen af moderne kulturkritikteori både som en tilgang til afkodningen af antik gnosticisme og som et sammenligningsobjekt. Begge anvendelser fordrer forståelse for den historiske kontekst for hvert af de to fænomener (henholdsvis den græsk-romerske verden i de første århundreder e.Kr. og den vestlige verden sidst i det 20. århundrede) og de forskellige diskurser, de to fænomener indgår i og betjener sig af (henholdsvis religiøs myte og politisk/filosofiske indlæg). Det komparative aspekt er af stor betydning for mit projekt, da jeg er overbevist om, at vi kan lære mere af antikkens mennesker. Både antik gnosticisme og moderne kulturkritik takler og dekonstruerer de respektive kulturers mest afgørende spørgsmål og anliggender, og disse spørgsmål og anliggender har muligvis mere tilfælles, end vi først måtte antage. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil sætte mig i stand til i betydelig grad at styrke omfanget og effekten af mit arbejde. Programmet vil give mig mulighed for at arrangere en større konference i Aarhus med arbejdstitlen Gnosticisme for det 21. århundrede: hinsides det politiske og typologiske; at redigere og sikre udgivelsen af bidragene til konferencen i en fagfællebedømt artikelsamling; aktivt at fremme udviklingen af nye perspektiver i studiet af antik gnosticisme. Ved at gennemføre arkivstudier relateret til Hans Jonas’ filosofi og publicere resultaterne vil jeg kunne gøre mit arbejde gældende uden for forskningsfelterne antikstudier og religionsvidenskab og således fremme min karriere som interdisciplinær forsker.

Forskningsprojektets titel

Wrestling with Archons: Gnosticism as a Critical Theory of Culture.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Elena og far til Thomas (6½) og Tammuz (1½), som begge er født i Jerusalem. Elena er bibliotekar med speciale i multimedier og med en stærk baggrund i musik og musikvidenskab. Elena immigrerede i sin tid til Israel fra Sovjetunionen. Jeg holder af at bruge min fritid med familien, at læse med og for børnene og at tage på udflugter.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Ashkelon, Israel, student fra Ben Gurion i Ness Tziona og bopæl i Aarhus.