Kontaktoplysninger

Lars Behrendt. Telefon: 4270 0566, e-mail: .

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Biologisk Institut, Marinbiologisk Sektion, samt Massachusetts Institute of Technology (MIT), MA, USA og University of Technology Sydney (UTS), NSW, Australia.

Forskningsprojekt

Nye værktøjer til hurtig dyrkning af bakterier, baseret på mikrofluidteknik. 

Forskertalent

Lars Behrendt

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde 

Mikrobiel økologi, marinbiologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for mikrobiel økologi opstod, da jeg som studerende fulgte kurser om koralrevsøkologi og biologisk oceanografi. Forekomsten og betydningen af bakterier i disse to marine økosystemer var på ingen måde fuldt forstået, og der åbnede sig et helt nyt univers for mig. Dette første indblik i mikrobernes fascinerende verden gav mig lyst til videre studier og specialisering. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Hovedparten af bakterier i havet er stadig ikke kultiveret, bl.a. fordi deres tilpasninger og miljøkrav er ukendte, og gængse isoleringsstrategier og -metoder derfor fejler. Især viden om bakteriernes mikromiljø er sjældent anvendt i kultivering. Mit projekt går ud på lave om på denne begrænsning ved at inddrage nye værktøjer til at designe en ny type dyrkningskamre. Jeg vil især anvende såkaldte mikrofluidteknikker til at udvikle mikroskopiske vækstkamre, hvori bakteriernes mikromiljøer kan simuleres, og bakteriernes vækst og adfærd kan iagttages. Successen for dette projekt vil i høj grad afhænge af det tætte samspil i en tværfaglig forskergruppe af mikrobiologer, fysikere og ingeniører, der hver især kan bidrage med deres unikke ekspertiser. Med de nye kamre er der masser af videnskabelige perspektiver, fra vækstoptimering af mikroorganismer involveret i produktionsprocesser til dyrkning af helt nye typer af bakterier, der traditionelt er resistente over for dyrkning. Potentielt kan projektet derfor give vigtige nye bidrag til, hvordan vi undersøger og dyrker mikroorganismer både til rent grundvidenkabeligt brug og i forbindelse med diagnostik og produktion. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil i betydelig grad fremskynde min forskning og give mig unikke muligheder for at interagere og samarbejde med førende forskere inden for forskellige fagdiscipliner. Jeg er overbevist om, at et sådant samarbejde vil være af stor nytte for min videre forskerkarriere og vil give mig et solidt grundlag for fremtidige tværfaglige projekter. Det ekstra tilskud, som ydes via Sapere Aude til min postdoc-bevilling, vil på kort sigt gøre det muligt for mig at forfine dyrkningsenheden og resultere i en hurtigere tilgængelig prototype. 

Forskningsprojektets titel

A novel microfluidics approach to symbiont culturing.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg nyder god mad, rejser, mountainbiking, fantasy-rollespil, dykning og at være i naturen.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hamborg, Tyskland, student fra Walddoerfer Gesamtschule og bopæl i Tyskland.