Kontaktoplysninger

Lise Marie Andersen. Telefon 8716 2908, e-mail: .

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Forskningsprogram for Filosofi og Interacting Minds Centre.

Forskningsprojekt

Filosofisk analyse af begreberne om årsag- og virkningsforhold i sinds- og hjernevidenskaberne.

Forskertalent

Lise Marie Andersen

Postdoc, ph.d, født 1981

Fagområde

Filosofi.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I mine tidlige studieår blev jeg fascineret af filosofiske tankeeksperimenter, som udfordrer vores ideer om sindet – om bevidstheden kan reduceres til et rent fysisk fænomen, og hvad forholdet mellem det fysiske og mentale er. Et problem, som har været meget diskuteret inden for metafysikken, er hvordan det mentale - såsom vore tanker - overhovedet kan være årsag til, at der sker ting i den fysiske verden. Måske udelukker dét, at der allerede er en fysisk årsag til enhver handling, at der også kan være en mental årsag til samme? Det problem undersøgte jeg i min ph.d. og fandt, at med det rigtige årsagsbegreb udelukkes mentale årsager ikke af fysiske. Min ph.d. ansporede mig til også at ville undersøge problematikken omkring årsager i krydsfeltet for sinds- og hjernevidenskaberne.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mit projekt sigter mod at undersøge muligheden for at udvikle et sammenhængende årsagsbegreb for de interdisciplinære videnskaber, som beskæftiger sig med sindet, hjernen og forholdet mellem de to. Årsagsbegrebet er et grundbegreb, der traditionelt undersøges inden for metafysikken, men min undersøgelse vil også inddrage empiriske rapporter og videnskabelig praksis. Der ligger en udfordring i at inddrage analyser af årsagsbegreber fra den videnskabelige praksis i den filosofiske debat og dermed belyse, hvordan anvendelsen i videnskaben har betydning for den måde, vi bør opfatte begrebet på. Samtidig ligger der også en udfordring i at gøre den filosofiske debat synlig og relevant for eksperimentelle forskere. Målet er at nå frem til en filosofisk holdbar årsagsmodel, som samtidig kan fungere som guide i valg af metoder og design af eksperimenter.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære og anerkendelse af min forskning at blive udvalgt til Sapere Aude-programmet. Udvælgelsen giver mig mulighed for at få gjort opmærksom på min forskning både i og uden for mit videnskabelige felt. Derudover giver Sapere Aude-programmet mig også en unik mulighed for at afholde en international konference med fokus på netop mit forskningsområde. Konferencen vil fokusere på årsagsbegrebet i sinds- og hjernevidenskaberne og være den elvte i en række konferencer afholdt inden for det europæiske forskningsnetværk Causality in the Sciences. Programmet giver mig dermed en enestående mulighed for at blive en del af et internationalt netværk samt at diskutere min forskning med internationalt anerkendte forskere.

Forskningsprojektets titel

Causality in the Sciences of the Mind and Brain. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Aarhus med min kæreste Kristian og vores seks uger gamle datter Astrid. Jeg vendte tilbage til Aarhus i 2011 efter at have taget en stor del af min uddannelse i Australien og Skotland. Jeg har virkelig nydt at have muligheden for at leve i andre kulturer og ikke mindst at bo steder, hvor der er rig mulighed for friluftsliv og bjergvandring. Nu er jeg i gang med at (gen)opdage Danmark som vandreland. I Australien begyndte jeg også at surfe, men har indtil videre været lidt for kuldskær til at tage den hobby med mig til Danmark.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Herning, student fra Herning Gymnasium og bopæl i Aarhus.