Kontaktoplysninger

Marc P. B. Klemp. Telefon: +1 (401) 863-3195, +45 26 57 69 12, e-mail: ,

Forskningsinstitution

Brown University, Department of Economics og Population Studies & Training Center og Københavns Universitet, Økonomisk Institut.

Forskningsprojekt

Evolution ved naturlig selektion som en mulig årsag til nationernes velstand og demografiske forhold.

Forskertalent

Marc Patrick Brag Klemp

Ph.d, født 1985

Fagområde 

Økonomi.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I kraft af min fascination af spekulationer omkring kilderne til økonomisk vækst blev jeg under mine studier interesseret i nye teorier, som har til hensigt at forklare økonomiske og demografiske forhold over hele menneskehedens historie. Vi lever i dag i en tidsalder, hvor en del af verden gennemgår økonomisk vækst af en karakter og af et omfang, der fundamentalt adskiller sig fra den stagnation, som har præget størstedelen af menneskehedens historie. Det er mit ønske at forstå, hvilke grundlæggende forhold som kan forklare overgangen fra årtusinders stagnation til perioden efter den industrielle revolution for blot to århundreder siden, hvor verden som helhed har oplevet en tidobling af produktionen per person.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Teorier for økonomisk og demografisk udvikling over hele menneskehedens historie gør sig antagelser omkring den førindustrielle periode, som er vanskelige at undersøge grundet begrænset historisk datamateriale. Mit projekt evaluerer eksisterende og nye hypoteser gennem omfattende genealogier baseret på kirkebøger, herunder en genealogi for den næsten halve million individer, som levede i den canadiske provins Quebec fra 1600-tallet og frem til år 1800. Jeg foreslår, sammen med professor Oded Galor ved Brown University, at individer i den førindustrielle periode med lav frugtbarhed og få børn har allokeret flere ressourcer til uddannelsen af hvert barn, hvormed disse individer har produceret flere efterkommere efter adskillige generationer. I lyset af arveligheden af frugtbarhed og samspillet imellem uddannelse og teknologisk udvikling har denne selektion reduceret befolkningens fertilitet og katalyseret den demografiske transition og overgangen fra økonomisk stagnation til vækst.

Forskningsprojektets titel

Natural Selection and Economic Growth.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet sætter mig i stand til at fastholde og udvide mit forskningsmæssige netværk ved de bedste universiteter i verden. Dette har stor betydning for den hastighed, hvormed jeg præsenteres for nye ideer og ny viden og dermed for kvaliteten af min forskning.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hørsholm, opvokset i Fredensborg og student fra Frederiksborg Gymnasium & HF. Bor pt. i Providence, Rhode Island i USA pga. tilknytning til Brown University, og har ellers bopæl i København.