Kontaktoplysninger

Marie Sofie Møller. Telefon: 4525 2795, e-mail: .

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systembiologi/Lund University, Department of Biochemistry and Structural Biology.

Forskningsprojekt

Design af proteiner der kan hæmme vigtige industrielle enzymer, som nedbryder stivelse og proteiner.

Forskertalent

Marie Sofie Møller

Postdoc, ph.d, født 1985

Fagområde

Proteinkemi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for biokemi og i særdeleshed proteinkemi opstod i løbet af bioteknologistudiet på Danmark Tekniske Universitet. I løbet af studiet fik jeg øjnene op for, at proteiner er hjørnestenen i alle biologiske processer. Lidt ved et tilfælde kom mit bachelorprojekt til at handle om et enzym, der er vigtigt i nedbrydningen af stivelse i byg og dermed har en betydning for ølbrygning. Familien af enzymer, som ”mit” første enzym tilhører, har fulgt mig siden. Det fascinerer mig, at enzymfamilien har en betydning for alt levende. Jeg har arbejdet med familien både i relation til ølbrygning og i relation til probiotiske bakterier, imens jeg med mit nye projekt kommer til at designe hæmmere af enzymfamilien i relation til industrielle enzymer. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De forskningsmæssige udfordringer i projektet ligger helt bestemt i brugen af computerbaserede metoder til redesign af proteiner til at indgå i komplekser med andre proteiner. I dag er der succesrige eksempler på design af komplekser imellem ens proteinmolekyler, men mit projekt fokuserer på komplekser imellem to forskellige proteinmolekyler, hvor binding endvidere skal ske ét specifikt sted, nemlig i enzymets aktive sted. Perspektiverne ved mit projekt er, at jeg kan gå hele vejen fra computeren til et produkt, som har et potentiale til at kunne bruges i industrielle processer. I dag er enzymer, som bl.a. indgår i bearbejdningen af stivelse, blevet gjort så stabile, både hvad angår temperatur og pH, at det kan være svært at inaktivere dem. Men hvis man kan designe meget specifikke hæmmere af enzymerne, kan man styre en industriel proces uden brug af ekstra energi eller skrappe kemikalier. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At være blevet udvalgt til at indgå i Sapere Aude-programmet betyder, at jeg får et rigtig godt fundament for at starte en forskningskarriere op. Helt konkret giver bevillingen mig mulighed for at afholde et symposium for forskere inden for proteininteraktionsområdet. Forskningsområdet er kun i sit indledende stadie i Norden, så et symposium vil dels give mig et vigtigt netværk, og samtidig vil der måske kunne skabes nye samarbejder. Bevillingen giver mig også mulighed for at udvide mit projekt med et delprojekt om proteininteraktioner generelt set. Det vil ikke alene kunne gavne min forskning, men forhåbentlig også andre forskningsprojekter inden for proteininteraktionsområdet.

Forskningsprojektets titel

Design of proteinaceous inhibitors of industrially important starch degrading enzymes and proteases.

Lidt om mennesket bag forskeren

I min fritid nyder jeg at komme ud og få frisk luft og motion. Jeg er roer i Lyngby Dameroklub, hvor jeg også sidder i bestyrelsen og har ansvaret for sikkerhedsuddannelsen, og derudover er jeg i vinterhalvåret træner for en flok friske kvinder. Roklubben giver mig udover motion også et vigtig personligt netværk. Ud over roningen er jeg blevet bidt af adventurerace sporten og i særdeleshed de discipliner, som indgår; orienteringsløb og MTB-orientering. Jeg bruger sport til at koble af. Når jeg har været ude at brænde energi af, hvad enten det er ved roning eller løb, er jeg klar til at møde udfordringerne i min hverdag som forsker. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født på Samsø, student fra Rønde gymnasium og bopæl i København.