Kontaktoplysninger

Telefon: 87167643
e-mail:  

Forskningsinstitution

Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.

Forskningsprojekt 

Molekylær mekanisme bag vasopressins saltregulering i den distale tubulus af nyren.

Forskertalent

Marleen Louise Adriënne Kortenoeven

Postdoc, født 1981

Fagområde 

Biomedicin

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i biologi og har fundet det fascinerende at forstå molekylære og cellulære processer i kroppen. Nyrerne fandt jeg særlig interessante, da de spiller en meget vigtig rolle i mange af kroppens processer, f.eks kontrol af blodtrykket, og derfor er reguleringen af nyrerne også meget kompleks. Under min ph.d. studerede jeg regulering af vandtransport i nyrerne gennem vandkanalen aquaporin 2 både under normale tilstande og i diverse sygdomme. Dette var med til yderligere at trigge min interesse for forskningsfeltet. I dette projekt vil jeg fortsætte min forskning i nyrernes reguleringsevne, men denne gang vil jeg bevæge mig over i regulering af salttransport. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Nyren spiller en essentiel rolle i reguleringen af kroppens vand- og saltbalance, hvilket er afgørende for blodtryksniveauet. I nyren er segmentet ”distal convolute tubulus” ansvarlig for finreguleringen af saltreabsorption, som sker primært via Na-Cl cotransporteren NCC. Det er for nyligt blevet påvist, at hormonet vasopressin er involveret i reguleringen af NCC, men mekanismen bag er ukendt. Jeg vil derfor undersøge regulation af NCC, og især hvilke processer, der fører til, at vasopressin regulerer NCC. Studiet består af tre delprojekter. Først vil jeg identificere mRNA og phosphorylerede proteiner, som ændres under vasopressinbehandling. Dernæst undersøges om NCC er reguleret via mekanismen ”sumoylation”. Til sidst vil jeg udvikle et screen for at undersøge hvordan transcriptionen af NCC er reguleret. Samlet set vil studiet bidrage til en bedre forståelse af kroppens regulering af vand- og saltbalancen, og dermed af blodtrykket. Klinisk set er dette vigtigt, da forhøjet blodtryk er en udbredt folkesygdom, hvis behandling kan forbedres. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude vil muliggøre udviklingen af et assay, som kan screene den transcriptionelle regulering af NCC. Denne teknik vil være et enormt tillæg til mine forskningskompetencer og jeg vil i fremtiden kunne bruge denne teknik til at undersøge reguleringen af andre gener. Ydermere vil Sapere Aude øge mit internationale netværk. Jeg forventer derfor, at Sapere Aude programmet vil have stor indflydelse på den forskningsmæssige udvikling af projektet og også for min personlige udvikling som forsker. 

Forskningsprojektets titel

Molecular regulation of the distal convoluted tubule by vasopressin. 

Lidt om mennesket bag forskeren 

Jeg kommer fra Holland, hvor jeg har lavet min Ph.d. Jeg har boet i Danmark i 3,5 år, hvor jeg har arbejdet som postdoc på Aarhus Universitet. Jeg bor i en lejlighed i centrum af Århus, men jeg flytter til Vejle i januar sammen med min kæreste, som også er forsker. Når jeg har fri, så holder jeg af at gå i skoven, at cykle og at se film.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Fødested: Tegelen, Holland
Gymnasium: Bouwens van der Boijecollege, Panningen, Holland
Bopælskommune: Aarhus (fra januar 2014 Vejle).