Kontaktoplysninger

Martin Demant Frederiksen. Telefon: 2190 5592, e-mail: .

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studies (ToRS).

Forskningsprojekt

Et studie af det formålsløses betydning i og for socialt liv. 

Forskertalent

Martin Demant Frederiksen

Adjunkt, ph.d, født 1981

Fagområde

Antropologi, med regionalt fokus på Kaukasus og Sortehavet. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har tidligere arbejdet med marginaliserede unge og subkulturer, særligt i forhold til kriminalitet og kedsomhed. I den forbindelse blev jeg i stigende grad frustreret over, at teoretiske og analytiske tilgange inden for socialvidenskaben ikke kunne indfange situationer, hvor mennesker ikke har nogen interesse i at engagere sig i samfundet omkring dem. Det gjorde sig især gældende, da jeg for nogle år siden kom i kontakt med en gruppe erklærede nihilister i Georgien, som tog afstand fra samfundet - ikke fordi de ville ændre det, men fordi de var ligeglade med det. Det fik mig til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi socialvidenskabeligt kan analysere og forstå den rolle, ligegyldighed og formålsløshed spiller i socialt liv. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Hvis formålsløshed og ligegyldighed, som blandt andet nihilisme repræsenterer, ikke blot er en filosofi, men også levet liv, udfordrer det socialvidenskabelig analyse, da denne er baseret på en underliggende ide om mening og sammenhæng. Den forskningsmæssige udfordring i dette projekt er i den relation, hvordan man antropologisk set kan analysere det meningsløse og formålsløse som ontologisk faktum og som havende social konsekvens uden at tilskrive fænomenet en mening, som ikke findes empirisk set. Det er hensigten med projektet at arbejde med denne udfordring og derigennem blandt andet at få en større forståelse for eksempelvis manglende demokratisk deltagelse blandt unge og for ligegyldighed over for samfundet i et bredere perspektiv. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude programmet betyder, at jeg gennem forskningsophold, publikationer, workshops og en inviteret gæsteforsker kan styrke mit samarbejde med forskere fra universiteter i Oxford, Boulder og Colorado, som arbejder med lignende problematikker. Programmet giver også mulighed for, at jeg kan arbejde med en komparativ vinkel i projektet via feltarbejder i både Georgien og Ukraine, og at jeg i højere grad kan indlejre projektets regionale, tematiske og analytiske vinkler i min undervisning på Københavns Universitet. Sapere Aude styrker og tydeliggør således mit projekt både internationalt og lokalt.

Forskningsprojektets titel

The Social Lives of Pointlessness – An Anthropological Study of Declared Nihilists in the Republic of Georgia.

Lidt om mennesket bag forskeren

Da jeg i sin tid startede som antropologistuderende på Aarhus Universitet, troede jeg, at jeg skulle arbejde med organisationsudvikling i Brasilien. Gennem årene udviklede jeg dog en interesse for Østeuropa, og jeg har siden både rejst og arbejdet i forskellige dele af Kaukasus og Balkan-regionen sammen med min familie. Jeg bor i en lille landsby i Søhøjlandet med min kone, der er konsulent, og vores to børn på tre og fem år.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Kjeldbjerg, student fra Skive Gymnasium og bopæl i Skanderborg.