Kontaktoplysninger

Martin Friedrichsen: Telefon: 3532 1760, e-mail: .

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring, Sektion for Molekylær Fysiologi.

Forskningsprojekt

Forståelsen af hvilke hormoner en arbejdende muskel udskiller samt disses funktioner. 

Forskertalent

Martin Friedrichsen

Lektor, ph.d, født 1981

Fagområde 

Human fysiologi, diabetes. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Generelt har jeg altid været interesseret i biologi for at forstå, hvordan den menneskelige krop (og dermed også min egen) fungerer. Jo dybere jeg i min uddannelse/karriere har dykket ned i et felt, jo mere komplekst har jeg fundet ud af, det var. Samtidig har jeg oplevet, at jo dybere jeg dykkede ned i et område, jo kortere var der til grænsen af, hvor meget vi egentlig vidste, og jo tættere kom jeg på selv at være den, der skubbede grænsen for vores viden inden for feltet. Dette er uden tvivl min største motivation (og til tider frustration) i mit daglige arbejde som forsker. At det blev fysisk aktivitet og diabetes, der blev mine kerneområder, udspringer nok af min store fascination af den menneskelige krops fysiske formåen samt min morfars for tidlige død grundet diabetes. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Igennem de seneste år har man opdaget, at langt de fleste organer inklusiv skeletmuskulatur udskiller hormonlignende stoffer, der via blodet kan nå andre væv og påvirke disses stofskifte/funktion. I dette studie vil jeg undersøge, hvilke hormoner musklerne frigiver, når vi dyrker motion. Man har længe vidst, at fysisk aktivitet er gavnligt for kroppen, og at det reducerer risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Hvis man kan identificere det eller de hormoner, der er ansvarlige for dette, vil man kunne svare på, hvorfor fysisk aktivitet er gavnlig for så mange processer i kroppen, og hvorfor motion reducerer risikoen for diabetes. I sidste ende vil dette/disse stof(fer) i pilleform forhåbentlig kunne hjælpe personer med forhøjet risiko for udvikling af diabetes. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Ud over det store (og meget vigtige) skulderklap en sådan pris er, vil støtten rent praktisk give mig mulighed for at udbygge mit projekt med en ny dimension, nemlig at måle udskillelsen af yderligere hormoner fra en arbejdende muskel. Dette vil inkludere et forskningsophold i Boston, hvor jeg i samarbejde med førende forskere fra Harvard Medical School vil få adgang til avanceret apparatur og unik viden. Dette vil endvidere give mig et internationalt netværk af mulige samarbejdspartnere, som vil betyde meget for min fremtidige forskerkarriere. 

Forskningsprojektets titel

Regulation of irisin levels and its possible link to browning of adipose tissue.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg sætter pris på friheden og mulighederne for individualitet i den akademiske forskning, både forskningsmæssigt, men også personligt. Dette betyder bl.a., at jeg ofte vælger at kombinere konferencer med ferie det pågældende sted. Jeg har derved set en stor del af verden gennem mit arbejde som forsker og værdsætter dette meget højt. En travl arbejdsdag kombineret med en aktiv livsstil med løb, styrketræning og vinterbadning nødvendiggør afkobling i weekenderne. Dette foregår oftest sammen med min kæreste Aida, en god single malt whisky og en spændende roman.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Kolding, student fra Munkensdam Gymnasium, bopæl i København.