Kontaktoplysninger

Martin Saxtorph Bojer. Telefon: 6169 8884, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.

Forskningsprojekt

Celledelingshæmning som alternativ antimikrobiel strategi mod multiresistente stafylokokker. 

Forskertalent

Martin Saxtorph Bojer

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde

Mikrobiologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under min tid som speciale- og ph.d.-studerende på Statens Serum Institut fandt jeg interesse for sygdomsfremkaldende bakterier. Især finder jeg arbejdet på genetisk/molekylært niveau interessant, og det er fagligt tilfredsstillende at kunne drage konklusioner vedrørende reelle bakterielle egenskaber baseret på molekylærbiologisk arbejde. Under min nuværende ansættelse på Københavns Universitet er jeg blevet introduceret til Staphylococcus aureus som en spændende og udfordrende patogen. Bemærkelsesværdigt er det, at vi ved relativt lidt om de molekylære mekanismer, hvorved bakterien regulerer sin celledeling, og at celledelingsprocessen som mål for antimikrobiel behandling udgør et uudtømt udviklingspotentiale. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi ønsker at bidrage til en karakterisering af celledelingsprocessen i S. aureus, dvs. afdækning i tid og sted af hvilke proteiner og protein-domæner, der er involveret i processen. Specielt interesseret er vi i, hvordan cellen regulerer sin egen celledelings-hæmning - en proces hvorved cellen selv stopper sin deling f.eks. under stresspåvirkning. Da de molekylærbiologiske redskaber til genetisk manipulation af S. aureus
er begrænsede, udgør dette arbejde i sig selv en udfordring. Når vi har fået indsigt i den regulerede hæmningsproces, vil vi designe screens til identifikation af stoffer, der, på molekylært niveau, medierer selv samme hæmning. Projektet vil forhåbentlig øge vores grundlæggende forståelse af celledeling i S. aureus, og hvordan denne negativt reguleres af cellen selv. Ydermere vil arbejdet potentielt lede til identifikation af stoffer, der kan danne grundlag for ny målbaseret antimikrobiel behandling. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At få lov til at indgå i Sapere Aude-programmet udgør i sig selv et stort skulderklap og en positiv synliggørelse af projektet. Samtidig gør denne tillægsbevilling det muligt at udbygge projektet og tillader mig at opstille særligt ambitiøse mål, herunder at jeg får bedre mulighed for at indlede samarbejde med internationale eksperter på området. Med Sapere Aude-bevillingen kommer også en forventning om høj originalitet og vovemod i forskningen. Denne forventning vil jeg gøre mit yderste for at indfri.

Forskningsprojektets titel

Exploiting endogenous cell division inhibition mechanisms in Staphylococcus aureus as a scaffold for novel antimicrobial therapies. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har to skønne børn. Jeg lægger stor vægt på det simple liv - gåture i skov og hede, gastronomi og hygge. Desuden er jeg helt vild med storladen og dramatisk klassisk orkestermusik.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født på Frederiksberg, student fra Gladsaxe Gymnasium og bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune.