Kontaktoplysninger

Mathias Danbolt. Telefon: 4115 1613, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdeling for kunsthistorie.

Forskningsprojekt

Farveblind? Kunstneriske blikke på racial eksklusion og racisme i Danmark. 

Forskertalent

Mathias Danbolt

Postdoc, ph.d, født 1983

Fagområde

Kunsthistorie. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Racisme har været tema for heftige debatter i den danske offentlighed i de senere år. Men niveauet på debatterne og det vokabularium, som har været brugt i diskussionen om forskellighed, marginalisering og eksklusion, har ofte vært unuanceret og upræcist. Efter at have arbejdet med internationale samtidskunstere, som bearbejder spørgsmål om køn, seksualitet og race i mit ph.d.-projekt, blev jeg inspireret til at starte et forskningsprojekt, som fokuserede mere specifikt på racialiseringsprocessor i Danmark. Colorblind? vender sig derfor mod dansk samtidskunst for at undersøge, hvordan det æstetiske felt kan udvikle nye perspektiver, sprog og forståelser af forskel og lighed, inklusion og eksklusion i vores globaliserede tidsalder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet Colorblind? udfordrer det, jeg kalder den “farveblinde” ideologi, som længe har præget den danske kulturdebat. I et ønske om ikke at tildele kategorien race nogen betydning forsøger mange at undlade at “se” hudfarve og i stedet tale om kultur og etnicitet, når de skal beskrive forskelle mellem mennesker. Denne “farveblinde” manøvre er længe blevet forstået som et led i en anti-racistisk strategi. I mit projekt argumenterer jeg for, at en sådan farveblind ideologi – de gode intentioner til trods – har gjort det svært at forstå farve og race som betydningsskabende og forskelssættende mekanismer i samfundet. Med Colorblind? ønsker jeg derfor at respondere på det mangelfulde ordforråd i forhold til racialisering i en dansk kontekst ved at undersøge kunstens betydning i krydsfeltet mellem race, køn, seksualitet og klasse i samtidens visuelle kultur. Centralt her er udfordringen om at udvikle et teoretisk rammeværk, hvor race behandles som et kontingent medie, dvs. et rammeværk for at se og forstå kroppe i deres forskellighed. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At indgå i Sapere Aude-programmet giver mig en unik mulighed for både at udvide mine internationale forskningsnetværk gennem rejser og ophold ved udenlandske institutioner, samt at styrke mit lokale forskningsmiljø ved at jeg kan invitere centrale internationale forskere til Københavns Universitet. Mine planlagte forskningsophold ved McGill University i Montréal og Goldsmiths, University of London, vil give mig mulighed for at samarbejde med centrale forskere inden for mit område. Mine forskningsophold, min planlagte seminarserie og den internationale konference, som jeg vil afholde på Københavns Universitet, vil give mig et solidt fundament for at udvikle kollektive forskningsprojekter i fremtiden.

Forskningsprojektets titel

Colorblind? Theorizing Race in Danish Contemporary Art and Performance. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Bergen, Norge, men har boet i København i snart otte år. Jeg er særdeles glad for at bo på Indre Nørrebro, i mødepunktet mellem forskellige sociale, kulturelle og politiske miljøer.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Bergen, Norge, student fra Danielsen Videregående Skole, Bergen, og bopæl i København.