Kontaktoplysninger

Matthias Altmeyer. Mobil: 7159 2386, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Program for Disease Mechanisms.

Forskningsprojekt

Hvordan proteiner og protein modifikationer beskytter det humane genom mod sygdomsfremkaldende skader. 

Forskertalent

Matthias Altmeyer

Ph.d, født 1981

Fagområde

Molekylær biologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Helt fra starten af mit biologistudium har jeg været særligt optaget af molekylære mekanismer, der regulerer den cellulære homeostase. Komplekse biokemiske processer skal være minutiøst koordineret for at sikre en optimal cellefunktion, og det er denne enorme kompleksitet på det subcellulære niveau, der altid har fascineret mig. Først og fremmest blev jeg fanget af samspillet mellem proteinet og DNA - vores genetiske materiale. På The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet har jeg fundet det ideelle sted at forfølge min stærke interesse for, hvordan proteiner arbejder sammen og dermed forhindrer akkumuleringen af cancer-fremmende mutationer. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De molekylære signalleringsveje, som sikrer den genomiske integritet, er komplekse og særdeles godt forbundne. Mange af disse signalleringsveje har udviklet et funktionelt sammenfald, så defekter i en signalleringsvej bliver helt eller delvist kompenseret for af en anden signaleringsvej. Det er derfor eksperimentelt udfordrende at udrede, hvordan disse DNA reparationsprocesser foregår og at identificere de mangeartede proteiner, der er involveret i disse processer. For bedre at kunne forstå hvordan DNA reparationsprocesser er nedbrudt i human cancer, og hvordan vi kan udnytte cancer specifikke forandringer i den cellulære DNA reparationsmekanisme til en forbedret cancer-terapi, vil vi prøve at identificere hidtil skjulte regulatorer og karakterisere deres molekylære funktioner indenfor DNA-skade respons-systemet. Vores håb er at få ny indsigt i den genomiske reparationsmekanisme og derfor bidrage til en international forskningsindsats mod bedre forebyggelse, diagnose og behandling af humane sygdomme. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At modtage en Sapere Aude: DFF-forskertalentbevilling er et privilegium og en stor ære. Det er en superb chance for at udvide horisonten i mine forskningsprojekter og under de optimale forskningsforhold at kunne optimere projektet i den mest lovende og produktive retning. Programmet vil også muliggøre en kontinuerlig udveksling af ideer og forskningsresultater i international sammenhæng og desuden, som et vigtigt led i min fremtidige karriere som forsker, gøre, at jeg kan udbygge og styrke mine forskningskompetencer ved deltagelse i internationale workshops og kurser. 

Forskningsprojektets titel

Identification and characterization of concealed regulators of genome maintenance pathways. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Min fascination for den massive kompleksitet, der kan observeres på det subcellulære niveau og for den sofistikerede molekylære mekanisme indeholdt i naturen, er lig med min fascination af storheden og skønheden i naturen selv – og så ofte som det overhovedet er muligt, komplementerer jeg mit arbejdsliv med udendørsaktiviteter sammen med familie og venner.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Mannheim, Tyskland, student fra Werner-Heisenberg-Gymnasium i Bad Dürkheim, Tyskland. Bopæl på Østerbro.