Kontaktoplysninger

Michael Nyberg. Telefon: 3532 1609, mobil: 26830635, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring.

Forskningsprojekt

Regulering af blodgennemstrømning til aktiv skeletmuskulatur i ældre: betydning af ATP frigivet fra de røde blodlegemer. 

Forskertalent

Michael Permin Nyberg

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde

Human fysiologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af den menneskelige fysiologi. Som barn var det med stor fascination, at jeg fulgte de mange forskellige atleter, når de udfoldede sig på tv og på stadion. Efterhånden som jeg blev ældre, først i forbindelse med mine gymnasieår og senere på universitetet, begyndte der også at opstå en interesse for at forstå hvilke mekanismer, der ligger bag, når vi bliver syge og ældre. Et velfungerende hjerte, kredsløb og muskler er helt afgørende for, at atleten kan præstere, men det er også her, at uhensigtsmæssige ændringer finder sted, når vi bliver syge og ældre. Kombineret med min evige nysgerrighed bliver det tydeligt, at det er i netop dette forskningsfelt, at jeg får opfyldt alle mine ønsker. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Aldring er associeret med en lavere blodgennemstrømning til den aktive muskulatur, hvilket kan være medvirkende til at forklare den forringede arbejdsevne hos ældre. Til trods herfor ved vi stadig meget lidt om, hvorfor blodgennemstrømningen ændrer sig med alderen. Gennem mit projekt vil jeg undersøge, hvilken rolle de røde blodlegemer spiller ved at kigge på deres frigivelse af det karudvidende stof ATP i mennesker. Endvidere vil jeg også undersøge effekten af fysisk aktivitet på netop denne frigivelse af ATP fra de røde blodlegemer. Samlet vil projektet bidrage væsentligt til forståelsen af, hvad der begrænser arbejdsevnen med aldring, samt hvilken indflydelse fysisk aktivitet har på disse mekanismer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Med denne Sapere Aude-bevilling bliver det nu muligt at opsætte en målemetode i vores laboratorium, som ellers kun få andre forskergrupper i verden kan benytte sig af. Endvidere er det et enormt skulderklap, men mest afgørende er det, at det giver en helt enestående mulighed for at forfølge min drøm og at kunne besvare nogle centrale forskningsmæssige spørgsmål.

Forskningsprojektets titel

Inefficient functional sympatholysis in aging humans: role of erythrocyte-released ATP. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Når tiden ikke bliver brugt på forskning, nyder jeg at være sammen med min familie, som består af min kone Maria og vores to børn Alexander og Caroline på henholdsvis fire og et år. Disse mennesker er min solide base, hvor jeg altid kan finde opbakning. I de små tidsrum, der ellers byder sig, bliver der løbet og styrketrænet.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Rysensteens gymnasium og bopæl i København.