Kontaktoplysninger

Mikkel Heuck. Telefon: 2582 9311, e-mail: og

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik.

Forskningsprojekt

Vekselvirkning mellem få fotoner og atom-lignende defekter i faste stoffer. 

Forskertalent

Mikkel Heuck

Postdoc, ph.d, født 1982

Fagområde

Fysik, ingeniørvidenskab. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for elektromagnetisme og strukturerede materialer med særlige og kontrollerbare optiske egenskaber begyndte til et foredrag om såkaldte ”båndgapsfibre” tidligt i mit studie på DTU. Drejningen fra en mere klassisk beskrivelse af lys-stof vekselvirkning til i de kommende studier at undersøge systemer, der kræver en kvantemekanisk beskrivelse, skyldes en fascination ved denne type fysik, som også er opstået i løbet af min uddannelse. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er i særdeleshed de eksperimentelle udfordringer, forbundet med at studere meget små systemer bestående af atom-lignende tilstande i materialer fremstillet med strukturer på nanometer skala, som vil fylde i projektet. De særlige kvantemekaniske tilstande, som skal studeres, er meget sårbare og følsomme over for udefrakommende forstyrrelser. Projektet har både perspektiver for forøget kontrol med og forståelse af fundamentale fysiske systemer, men også for anvendelser, hvor kvanteinformationsteknologi er den største drivkraft. Herunder er det især udviklingen af såkaldte kvantecomputere med overlegen ydeevne sammenlignet med konventionelle computere inden for særlige beregningsproblemer som oftest bliver fremhævet. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest betyder programmet en ekstra bevilling, der tillader en udvidelse af projektet med seks måneder. Dette muliggør et samarbejde med yderligere to førende grupper på MIT og Harvard. Samtidig er det min forhåbning, at anerkendelsen fra programmet vil gøre det lettere at finde midler til at fortsætte min forskning på en dansk institution efter afslutningen af projektet.

Forskningsprojektets titel

Few-Photon Nonlinearities in Solid State Systems. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg rejser meget, bl.a. for at besøge venner, som jeg har fået under udlandsophold i løbet af studierne. Der bliver også tid til ture til alperne for at stå på ski, men også rundt i Danmark for at besøge venner og familie fra det sønderjyske ophav. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Haderslev, student fra Haderslev Katedralskole og bopæl i København.