Kontaktoplysninger

Nadia Boisen. Telefon: (+1)202-2152443, e-mail: ,

Forskningsinstitution

Statens Serum Institut, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol,
University of Virginia, Center for Global Health
Uniformed Services University of the Health Sciences, Department of Microbiology and Immunology

Forskningsprojekt

Sammenhæng mellem det regulatoriske gen aar og intestinale infektioner samt sygdomme og underernæring hos børn i u-landene. 

Forskertalent

Nadia Boisen

Ph.d, født 1979

Fagområde

Mikrobiologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for mikrobiologi og infektionssygdomme opstod under mit grundforløb på biologistudiets bachelordel. Det var hovedsagelig de diarréfremkaldende Escherichia coli, der fangede min interesse. Jeg blev fascineret af, hvordan denne bakterie både kan være harmløs for mennesker, og samtidig ved at erhverve forskellige gener kan forårsage alvorlig sygdom. Det er særligt, hvilke gener og hvilken kombination af disse gener hos E. coli, som giver ophav til de mest succesfulde sygdomsfremkaldende kloner, som jeg interesserer mig for. Jeg har været så heldig at kunne fordybe mig og forske på området siden mit specialearbejde på Statens Serum Institut. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Diarré er fortsat et anseeligt sundhedsproblem og den næsthyppigste årsag til dødelighed hos børn under fem år i ulandene. Med dette forskningsprojekt kan jeg undersøge en mulig sammenhæng mellem et nyopdagede regulatorisk gen aar og intestinale infektioner, sygdom og underernæring hos børn i ulandene. En væsentlig udfordring er at klarlægge, hvorfor tilstedeværelsen af Aar i sygdomsfremkaldende bakterier ikke kun er forbundet med beskyttelse mod diarré, men er også associeret med underernærede børn uden diarré. Jeg vil samarbejde med Center for Global Health, og igennem et omfattende multi-center kohorte og case-kontrolstudie fra børn i otte forskellige ulande vil jeg anvende en metode, der sammen med Aar detekterer flere forskellige sygdomsfremkaldende bakterier i prøverne. Dette giver mig mulighed for både at kunne bestemme associationen med Aar i diarré samt sammenhæng mellem andre bakterier i relation til underernæring. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det betyder utrolig meget for min videre forskning at blive udvalgt til Sapere Aude-programmet, og sammen med det individuelle postdoc-stipendium giver det mig mulighed for at udvide mit forskningsfelt og videnskabelige horisont. I projektet samarbejder jeg med de førende forskere indenfor infektionssygdomme fra blandt andet University of Virginia og Center for Global Health, og samlet set giver dette stærke forskningsnetværk mig de absolut bedste muligheder for at udføre vigtig forskning af høj kvalitet. 

Forskningsprojektets titel

The Diarrhoeal Association of Aar in Children: A Multicenter Study on Enteric Infections, Disease and Malnutrition. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er vokset op i Charlottenlund sammen med min enæggede tvillingsøster Camilla. Jeg tog min akademiske uddannelse i København, først som biolog og senere med overbygning i mikrobiologi. Sidenhen har jeg gennemført mit ph.d.-studium på Statens Serum Institut i samarbejde med University of Maryland, USA. På nuværende tidspunkt bor jeg i Washington DC, USA med min amerikanske kæreste Lucas. Jeg anser mig selv for en nysgerrig person med lyst til at rejse og udforske nye steder i verden, specielt de mere tropiske destinationer.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Vordingborg, student fra Øregård Gymnasium og bopæl i Washington DC, USA.