Kontaktoplysninger

Nina Kerting Iversen. Telefon: 78 46 99 45, 40 61 44 40, e-mail:

Forskningsinstitution

Institut for Klinisk Medicin – Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet.

Forskningsprojekt

Akut iltmangel i hjernen efter en blodprop: hvilken rolle spiller blodflowmønstret? 

Forskertalent

Nina Kerting Iversen

Adjunkt, ph.d, født 1981

Fagområde 

Blodpropper i hjernen og hjernefysiologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været meget interesseret i naturen, og derfor var det et naturligt valg for mig at søge ind på biologistudiet. Her blev jeg introduceret til dyrefysiologi og blev meget grebet af at forstå fysiologiske processer og dermed, hvordan dyr ”virker”. Min fysiologiske interesse har banet vejen for at få lov til at forske i både danske og udenlandske laboratorier. Min nuværende mulighed for at kombinere min store interesse for fysiologisk forskning med problemstillinger, der vedrører sygdomstilstande, har åbnet endnu en dør for mig, hvor jeg forhåbentligt kan bidrage til at forbedre behandlingsmulighederne for fremtidige blodpropspatienter. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Hvert år rammes 16 millioner mennesker på verdensplan af blodpropper i hjernen. En hurtig opløsning af blodproppen er afgørende for overlevelse ved at rede hjernevævet og dermed forhindre spredning af vævsskader. En af de store forskningsmæssige udfordringer i mit projekt er forstå, hvorfor denne spredning af vævskader sker, og hvordan spredningen hænger sammen med blodflowmønstret i de mindste blodkar, kapillærerne, der fører ilt og næringsstoffer til vævet. Efter en blodprop dannes der ofte væskeophobninger i hjernen, hvilket øger trykket og dermed bevirker, at kapillærerne klapper sammen. Hvordan vi reducerer væskedannelsen og, vigtigere endnu, får åbnet kapillærerne igen, er desuden en stor, men vigtig udfordring, jeg ønsker at studere. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At modtage en Sapere Aude-bevilling er en stor ære for mig med stor betydning for at forfølge min drøm om en videre karriere inden for hjerneforskning. Programmet giver mig en helt unik mulighed for at skabe et vigtigt samarbejde med verdens førende forskningsgruppe inden for hjernefysiologi ved Harvard Medical School. Med prisen får jeg mulighed for to forskningsophold på Harvard for her at tillære mig avancerede og nyudviklede teknikker til at studere blodflowet i kapillærerne. Desuden får jeg mulighed for at invitere en af deres yngre forskere fra Harvard til Aarhus for at hjælpe med installationen af nyt udstyr og samarbejde med projektet. 

Forskningsprojektets titel

Acute cerebral ischemia and reperfusion injury: the role og capillary transit time heterogenity. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i landsbyen Ugelbølle nord for Aarhus sammen med min dejlige kæreste, der ligesom jeg også er biolog. Naturen fylder derfor en stor del af min fritid – hvad enten det sker som vandreture i udlandet eller i form af løbeture i den lokale skov. Derudover holde jeg meget af at rejse og opleve andre spændende kulturer.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Randers, opvokset i Hammel, student fra Amtsgymnasiet i Hadsten (nu Favrskov Gymnasium), og bopæl i Ugelbølle.