Kontaktoplysninger

Peter Andreas Toft. 

Forskningsinstitution

Nationalmuseet, SILA – Arktisk Center ved Etnografisk Samling.

Forskningsprojekt

Klædedragt og identitet i Grønlands tidlige kolonitid (1700-1930). 

Forskertalent

Peter Andreas Toft

Ph.d, født 1972

Fagområde

Historisk og forhistorisk arkæologi samt etnografi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I mit ph.d.-projekt indgik et par grønlandske 1800-tals skinddragter med europæiske tekstiler, glasperler og knapper. Dragterne satte mange tanker i gang. Hvad betød de europæiske elementer for bærerens identitet og gruppetilhørsforhold? Hvilke traditionelle elementer erstattede de? Ændrede dragtens snit sig under kolonitidens kulturmøder? Hvilke fremmede dragtdele blev båret af danske kolonister? Og af den nye gruppe af koloni- og missionsansatte inuitter? Kort sagt fik jeg lyst til at undersøge, hvordan dragten blev brugt lokalt til at signalere status og social identitet i Grønland, og hvordan vareudbud og europæiske modestrømninger påvirkede dragtens udformning i kolonisamfundene. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af projektets store udfordringer er at kombinere forskellige fags metoder og teoriapparater til at analysere et varieret materiale af både materielle, skriftlige og visuelle kilder. Desuden skal projektet forsøge at behandle og fortolke dragt- og identitetsdannelse på mange niveauer: fra det enkelte individ og sociale grupperinger til lokale og regionale kontekster. Endelig er undersøgelsen af sammenhængen mellem dragtens signalværdi og kolonitidens mange og skiftende identiteter et uudforsket og fascinerende felt. Koblingen af dragt- og identitetsstudier er, også internationalt set, et relativt nyt forskningsområde, som jeg håber på at kunne udvikle nye tilgange til og inspirere andre forskere til at tage op. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig mulighed at udvide mit empiriske materiale og mit internationale netværk inden for forskning i tekstilhistorie, historisk arkæologi og kolonihistorie. Dette sker ved udlandsophold i USA, Nederlandene og Norge. Yderligere giver bevillingen mulighed for at afholde en international konference om dragt og identitetsdannelse i koloniale samfund. Konferencen vil samle et geografisk og fagligt spredt forskningsfelt og fungere som platform for et spirende fagmiljø af danske ph.d.-studerende og postdoc-studerende inden for feltet. Jeg håber gennem netværksdannelsen og konferencen at styrke min faglige profil og skabe grundlag for fremtidige tværnationale projekter. 

Forskningsprojektets titel

Mellem silke og skind - klædedragt, kreolisering og kulturmøder i Grønland 1700-1930. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Østerbro sammen med min kone og mine to børn. Jeg er et udpræget friluftsmenneske, hvilket jeg med glæde har kunnet kombinere med feltarbejde i Grønland i de seneste år.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Nacka, Sverige, student fra Østre Borgerdydsskole og bopæl i København.