Kontaktoplysninger

Rikke Sick Andersen. Telefon: 6550 7594, 2871 6719, e-mail:

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin, Cancer- og Inflammationsforskning. 

Forskningsprojekt

Karakterisering af tumor proteiners rolle i udvikling af modermærkekræft med henblik på forbedring af cancer immunterapi. 

Forskertalent

Rikke Sick Andersen

Postdoc, ph.d, født 1977

Fagområde 

Tumor immunologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for tumor immunologi startede så småt på universitetet. Undervisningen blev altid lidt mere spændende, når det handlede om kræft eller immunsystemet. Interessen opstod for alvor under mit speciale, som jeg lavede på Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital. Det omhandlede identificering af peptider (proteinstumper), som findes på kræftceller og genkendes af immunsystemets dræber T-celler. Sådanne peptider kan bruges i behandlingen af kræft. Jeg finder det utroligt interessant, at kroppens eget immunsystem kan bruges til at bekæmpe kræft. Desuden motiverer det mig, at min forskning er forholdsvis tæt på klinikken, så jeg kan se, hvad min forskning kan bruges til. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Immunterapi er en lovende eksperimentel behandling af bl.a. modermærkekræft, men en stor udfordring er at vælge de bedste mål på kræftceller for behandlingen. Den gruppe tumorproteiner (cancer/testis antigener), som jeg arbejder med, er lovende mål for immunterapi, men der er identificeret et stort antal cancer/testis antigener, og man ved ikke hvilke, der er de bedste mål for behandlingen. Dette vil jeg klargøre ved at undersøge, hvilke cancer/testis antigener der er involveret i udviklingen af modermærkekræft, da disse vil være blandt de bedste behandlingsmål, fordi de er vigtige for kræftcellerne.
Perspektiverne i mit projekt er, at det bliver mere klart, hvilke tumor proteiner der er de bedste mål for immunterapi, og det vil forbedre behandlingen af modermærkekræft. Desuden vil denne viden sandsynligvis også kunne udnyttes i behandlingen af andre kræftformer, der udtrykker disse tumorproteiner. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for at komme til London og etablere et samarbejde med en gruppe, der har stor erfaring inden for forskning i modermærkekræft og senescens. Senescens er, når en celle ældes og ikke kan dele sig mere. For at kræftceller skal kunne blive ved med at gro, skal de overkomme senescens. I London vil jeg undersøge, om de udvalgte tumor proteiner har en effekt på kræftcellers evne til at overkomme senescens. Derudover giver Sapere Aude mig mulighed for at deltage i større udenlandske konferencer, hvor jeg kan diskutere min forskning med andre forskere indenfor mit felt samt etablere nye samarbejder, som senere kan gavne mit projekt og min fremtidige karriere. 

Forskningsprojektets titel

Karakterisering af cancer/testis antigeners rolle i udvikling af modermærkekræft med henblik på forbedring af cancer immunterapi. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min kæreste Jonas i Slagelse. Jeg bruger min fritid på klatring, mountainbike og hygge med familie og venner. Jeg elsker at rejse og tager meget gerne på vandre-, klatre- og skiferier.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hillerød, student fra Espergærde Gymnasium og bopæl i Slagelse.