Kontaktoplysninger

Søren Hauberg.

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Sektionen for Kognitive Systemer, DTU Compute.

Forskningsprojekt

Hvordan sammenligner man komplicerede objekter? 

Forskertalent

Søren Hauberg

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde 

Datalogi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min specialevejleder professor Peter Johansen har haft stor indflydelse på min tilgang til udviklingen af statistiske modeller og algoritmer. Indflydelsen gjorde, at jeg allerede tidligt i min uddannelse tænkte meget over, hvordan valg af afstandsmål samt datarepræsentation påvirker de konklusioner, der drages i mange statistiske studier. Det fik mig til at bruge min ph.d. på at udvikle fysisk inspirerede afstandsmål til at sammenligne forskellige positurer, som et menneske kan indtage. Dette var en yderst besværlig og tidskrævende proces. I min tid i Tyskland har jeg arbejdet med eksperter inden for machine learning, hvilket har gjort mig opmærksom på de brikker, der manglede for at kunne delvist automatisere udviklingen af fornuftige afstandsmål. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Grundlæggende set handler projektet om at måle statistiske egenskaber i situationer, hvor et fornuftigt afstandsmål ikke er kendt. Hvis det lykkes at udvikle en brugbar matematisk beskrivelse af dette samt tilhørende algoritmer, vil det muliggøre en ny form for statistisk analyse af data. Eksempelvis vil vi arbejde mod statiske modeller af, hvordan mennesker ser kropsform ved at inddrage data fra perceptionsstudier. Blandt de tekniske udfordringer har vi brug for nye effektive algoritmer til at løse numeriske differentialligninger, hvilket forhåbentlig også kan have indflydelse på andre fagfelter, hvor disse ligninger også opstår. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Projektet udfordrer en almindelig tankegang i machine learning og statistik om, at det samme afstandsmål bruges uanset hvilke observationer, som sammenlignes. Dette har vist sig at være kontroversielt. Sapere Aude-programmet giver mig en stærkere platform til at kommunikere, at alternativer er mulige. Helt konkret vil vi gennem programmet bringe ledende forskere til Danmark til en workshop omkring samspillet mellem geometri og statistisk. Dette vil både være med til at forme forskningen, men det vil også være et led i formidlingen af de opnåede resultater og algoritmer. Derved øges chancerne for, at idéerne accepteres bredt inden for forskningsfeltet.

Forskningsprojektets titel

Smooth metric learning. 

Lidt om mennesket bag forskeren

En af de ting, der karakteriserer mange forskere, er det store overlap mellem hobby og arbejde. På den måde er jeg en nørd, som så mange andre. For mig er forskning grundlæggende set en leg, hvor jeg konstant udfordrer min forståelse af verden, hvilket er en evig kilde til underholdning. Ud over denne leg nyder jeg alt fra en lang løbetur til et godt glas vin i godt selskab. I øjeblikket bor jeg i en lille by i Sydtyskland med min dejlige kæreste. Selv om livet er godt hernede, glæder vi os begge til at vende tilbage til København og Danmark. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Gammel Hellerup Gymnasium og bopæl i København.