Kontaktoplysninger

Thomas Olsen. Telefon: 2629 0641, e-mail:

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fysik, CAMD.

Forskningsprojekt

Geometriske egenskaber af ledningsevnen i magnetiske materialer – teori og computersimuleringer. 

Forskertalent

Thomas Olsen

Postdoc, ph.d, født 1977

Fagområde 

Teoretisk fysik. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid haft en bred interesse for naturvidenskab og startede da også med at læse biologi i to år, inden jeg påbegyndte fysikstudiet. Som udgangspunkt er der ikke noget fysik, der ikke er spændende, men kvantemekanikken og alle dens utrolige konsekvenser har altid virket særligt tillokkende. For 30 år siden blev det vist, at en særlig geometrisk fase kan bruges til at beskrive specielle kvantemekaniske tilstande, og for ganske nyligt er man blevet klar over, at denne fase giver anledning til en topologisk klassificering af ledningsevnen i faste stoffer. Det er besnærende, at abstrakte kvantemekaniske begreber nu kan visualiseres som velkendte geometriske egenskaber ved hjælp af denne fase. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Selv om de grundlæggende principper, der styrer ledningsevnen i faste stoffer, er velforståede, er detaljerne langt fra på plads. Den såkaldte anomale ledningsevne i magnetiske materialer er tæt knyttet til den geometriske fase, og der er stadig en dårlig forståelse af, hvordan denne påvirkes af de urenheder, der altid vil være til stede. Dertil kommer, at en topologisk kvantisering af den anomale ledningsevne kun er blevet eksperimentelt realiseret i et yderst komplekst materiale, hvis egenskaber ikke kan fanges i simple modeller. I projektet vil jeg anvende computersimuleringer til at udrede de fundamentale mekanismer, der bestemmer, hvordan den anomale ledningsevne påvirkes af urenheder. En sådan forståelse vil få stor indflydelse på forskningsfeltet og gøre det nemmere at designe nye materialer med topologisk kvantiseret ledningsevne. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig først og fremmest mulighed for at arbejde med Ivo Souza i San Sebastian, Spanien, der er en førende ekspert inden for anomal ledningsevne og computersimuleringer af denne. Desuden vil jeg efterfølgende implementere de relevante metoder i en DTU-baseret open-source softwarepakke og videreføre forskningen på DTU. Den anomale ledningsevne er et eksempel på en anvendelse af den geometriske fase i faste stoffer, men projektet vil også gøre mig i stand til at udføre selvstændig forskning inden for relaterede emner så som spin-ledningsevne i dichalcogenider og topologiske isolatorer. 

Forskningsprojektets titel

Anomalous Hall conductivity of disordered ferromagnets from first principles. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Når jeg ikke beskæftiger mig med fysikken, bruger jeg min tid sammen med min kæreste og datter på to år. Familien bliver snart forøget med endnu en pige, og jeg glæder mig til at give begge døtre indblik i naturvidenskabens verden. Jeg er desuden glad for at kigge på fugle og spille klaver.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Gentofte, student fra Gammel Hellerup Gymnasium og bopæl i København.