Kontaktoplysninger

Tuomas Kilpeläinen. Telefon: 2034 0665, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Section of Metabolic Genetics.

Forskningsprojekt

Den kombinerede effekt af gener og livsstil i udviklingen af type 2-diabetes. 

Forskertalent

Toumas Oskari Kilpeläinen

Adjunkt, ph.d, født 1979

Fagområde

Genetisk epidemiologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min primære forskningsinteresse under mine hidtidige studier har været ernæring, motion og genetik. Det var muligt for mig at kombinere disse områder i forskningsfeltet, der omhandler gen-miljø interaktioner. Dette forskningsområde undersøger, hvordan vores gener kan påvirke den effekt, vores livsstil har på vores helbred. Det er interessant at se, hvordan den samme diæt eller motionstype kan have forskellig effekt hos forskellige personer afhængigt af den individuelle genetiske sammensætning. Teoretisk set kan viden om, hvordan genetik påvirker effekten af livsstil, give os svar på hvilken livstil, vi skal føre for at opnå et optimalt helbred. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Globalt set er den såkaldte type 2-diabetes-epidemi en massiv udfordring. Selvom mange studier har vist, at vi kan forebygge type 2-diabetes via livsstilsændringer, ved vi, at kun få personer er i stand til at fastholde disse ændringer. Der er derfor et stort behov for at udvikle nye metoder at angribe dette på, og i den forbindelse er det vigtigt at bestemme de genetiske varianter, der kan påvirke den effekt, som livsstil har på diabetes risiko. I mit projekt vil jeg benytte mig af en række nye metoder til at undersøge store populationsbaserede datasæt fra både Danmark og udlandet til at identificere genetiske varianter, som modificerer effekten af livsstil i udviklingen af type 2-diabetes. Disse resultater kan forbedre vores sygdomsforståelse og kan måske hjælpe os i udviklingen af nye behandlinger for diabetes og andre hyppige sygdomme. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil give mig mulighed for at videreføre mine analyser til at inkludere multietniske populationer samt give mig mulighed for at udbygge mit internationale netværk. I 2015 vil jeg flytte til New York i seks måneder for at analyse data på Charles Bronfman Institute for Personalized Medicine at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. De har indsamlet data fra en stor multietnisk population, som repræsenterer befolkningen på Upper Manhattan. I løbet af mit ophold vil jeg bidrage til det arbejde, som udføres i et internationalt konsortium, der arbejder med studier i multietniske populationer. 

Forskningsprojektets titel

Multi-Ethnic Studies of Gene-Lifestyle Interactions in Type 2 Diabetes. 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Jyväskylä, Finland, student fra Myllykosken lukio, Kouvola, Finland, bopæl i København.