Kontaktoplysninger

Urska Šadl. Telefon 2791 4233, e-mail:

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, iCourts Grundforskningscenter ved Det Juridiske Fakultet.

Forskningsprojekt

En empirisk analyse af EU-Domstolens ”lovgivende magt” og dynamikken af den juridiske evolution. 

Forskertalent

Urska Sadl

Adjunkt, ph.d, født 1976

Fagområde

Jura. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af domstole, deres sprog og deres fortolkning af retskilder som forfatning, love og præjudikater, og hvordan det påvirker udviklingen af det juridiske og det politiske system. Allerede som studerende funderede jeg over domstolenes karakteristiske sprog og deres ”juridiske stil”, dvs. hvorfor de skriver, som de gør, og hvad det kan fortælle os om, hvordan de opfatter deres rolle i samfundet. Og efter at jeg i nogle år havde arbejdet ved den Slovenske Forfatningsdomstol og Den Europæiske Unions Domstole, besluttede jeg at undersøge den institutionelle logik lidt nærmere … og med en kritisk afstand … med særlig henblik på, hvordan denne logik påvirker udviklingen af det europæiske juridiske system. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Hvordan forholder et nationalt samfund sig til den supranationale domstol og dens såkaldte politiske aktivisme? Denne debat drejer sig om udvidelsen af den europæiske lovgivning på bekostning af national lovgivning i en håndfuld afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol. Kan denne diskussion overhovedet substantiveres og hvis ja, hvordan? Det er både projektets største udfordring og dets mest langvarige perspektiv. Projekt udforsker nemlig systematisk den langsigtede proces i den europæiske juridiske udvikling. Det indfører nye kvantitative og kvalitative metoder til at analysere, hvordan domstole kan udvikle former for ”lovgivende magt” og øger hermed forståelsen af dynamikken i den juridiske evolution.
Derigennem fremmes såvel den retsvidenskabelige frontforskning som den socio-retlige forståelse af den europæiske retslige udvikling og dens kritikeres argumenter. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest er jeg beæret over interessen for mit emne. Karrieremæssigt ser jeg Sapere Aude som det første skridt til national såvel som international anerkendelse, også i form af finansiel støtte til større projekter. Det giver mig en enestående mulighed for at fordybe mig i mit forskningsprojekt og gøre mig synlig i det relevante forskningsmiljø, f.eks. ved at tage på et forskningsophold i USA, inddrage samarbejdspartnere fra udlandet i min forskning, opbygge et internationalt netværk ved at samle flere dygtige forskere til en konference i København og præsentere min forskning samt fælles forskningsprojekter i udlandet. 

Forskningsprojektets titel

The atlas of legal evolution: An empirical analysis of European legal Development. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg får min daglige dosis af udfordring, fortryllelse og kærlighed i form af to børn og min danske mand. Jeg er en næsten rigtig socialist med en andelsbolig på Østerbro og en Facebook-profil. Jeg praler med (sic!) at jeg rent faktisk har læst Infinite Jest. Jeg boede i Berkeley og elskede det. Jeg synes at være en ganske velfungerende indvandrer, som bestod studieprøven i dansk med topkarakter, kan flere danske julesange, og holder af Danmark, selvom jeg aldrig nogensinde har smagt leverpostej.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Maribor, Slovenien, IB (International Baccalaureate) fra Druga Gimnazija Maribor og bopæl på Østerbro i København.