Kontaktoplysninger

Yonglun Luo. Telefon: 8716 8394, 5252 0068, e-mail:

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin.

Forskningsprojekt

Udvikling af nye metoder til at forebygge og behandle sukkersyge. 

Forskertalent

Yonglun Luo

Ph.d, født 1981

Fagområde 

Genregulering, stamcellebiologi, regenerativ medicin, bioteknologi. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har været fascineret af den menneskelige arvemasse fra starten af min forskerkarriere i 2003. De enorme fremskridt under det seneste årti har gjort det muligt at gå fra uspecifik til specifik påvirkning af arveanlægsfunktionen og fra at studere cellers differentiering til at reprogrammere dem. Jeg lavede mit ph.d.-arbejde under stimulerende vejledning af professor Lars Bolund og lektor Charlotte B. Sørensen og fik derefter mulighed for at udvikle en genetisk designet grise-model for sukkersyge med støtte fra NOVOs STAR-program. Inspiration fra mentorer og mine egne erfaringer har gjort, at jeg ser meget optimistisk på muligheden for at udvikle ny regenerativ medicin for de kroniske sygdomme i den aldrende befolkning. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi står overfor en alvorlig sundhedspolitisk krise på grund af den enorme øgning af kroniske degenerative sygdomme i en aldrende verden med en livsstil, som ikke er i balance med vore gener. Muligheden for at regenerere beskadiget væv og organer kræver en større viden om reprogrammering af stamceller og udvikling af nye metoder til fornyelse af celler og væv. Muligheden for præcis aktivering af specifikke arveanlæg og deraf følgende styring af cellers funktion og udvikling giver håb om nye former for regenerativ forebyggelse og behandling, men der kræves meget grundlæggende arbejde for at virkeliggøre dette. Ved hjælp af det såkaldte CRISPRa system vil vi udvikle passende celler for vores ”DREAM-team” (Danish Regenerative Engineering Alliance for Medicine). Vi vil initielt fokusere vore anstrengelser på at frembringe celler, der kan bruges til behandling af sukkersyge, som bevirker, at de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen går til grunde.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg forventer at støtten fra Sapere Aude-programmet vil forbedre mine forskningsmuligheder dramatisk. Blåstemplingen af mine kompetencer vil styrke mine chancer for at etablere frugtbare nationale- og internationale samarbejdsrelationer med førende forskere. Jeg forventer også at kunne rekruttere talentfulde unge forskerstuderende og dermed opbygge min egen forskningsgruppe. 

Forskningsprojektets titel

CRISPRa: A novel RNA-guide system for targeted gene activation - from CRISPRa to DREAM. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg mødte min kone, Lin Lin, for ti år siden, og vi blev gift i Viborg, Danmark, 2009. Min kone er også forsker ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, og hun studerer de mekanismer, som kontrollerer nervecellers tilvækst og specialisering. Vi har derfor samme grundlæggende videnskabelige interesse, som fylder meget i vort liv. I min fritid dyrker jeg forskellige former for sport så som badminton, tennis, cykling, jogging, svømning og alpint skiløb.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Jeg blev født på landet uden for Maoming i den sydkinesiske Guangdong-provins. Min afsluttende skolegang foregik ved Dianbai No1 gymnasium i Maoming. Jeg studerede biologi og biokemi i et ”honour”-program ved China Agricultural University i Beijing og fik min Master-grad i adfærdsbiologi ved Chinese Academy of Sciences. Derefter kom jeg til Danmark, hvor jeg erhvervede ph.d.-graden ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.