Kontaktoplysninger

Anton Allen Abbotsford Smith

Forskningsinstitution

University of California Berkeley, Department of materials science and engineering.

Forskningsprojekt

Advanced Polymer-Protein Hybrids.

Forskertalent

Anton Allen Abbotsford Smith

Postdoc, ph.d, født 1985

Fagområde

Polymerkemi og organisk syntese

Forskningsprojekts titel

Cyborg-enzymer: Udvikling af hybrider mellem proteiner og syntetiske polymerer.

Hvad handler dit projekt om?

I min forskning vil jeg bruge moderne metoder indenfor polymerkemi til at lave veldefinerede hybrider mellem syntetiske polymerer og en af naturens største klasse af polymerer, proteiner. Mit mål er at udvikle syntetiske polymerer, som kan beskytte og bevare proteiners struktur og funktion udenfor proteinets naturlige miljø. Projektet vil åbne op for en bredere anvendelse af proteiner til medicinske formål samt i den kemiske industri.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for polymerkemi er kommet snigende over en årrække. Jeg valgte at læse medicinalkemi, fordi det stemte overens med mine naturvidenskabelige interesser, og fordi jeg får et kick ud af at løse knudrede problemstillinger. Derudover har jeg en forkærlighed for laboratoriearbejde. Jeg valgte at gennemføre et ph.d.-studium, der tillod mig at drage nytte af den viden, jeg har fra mine studier, som jeg var særligt begejstret for, nemlig den medicinske. Derfor landede jeg i den medicinske polymerkemi. Min måde at være kreativ på går hånd i hånd med polymerkemien, og jeg skulle ikke grave særlig længe i den videnskabelige litteratur, før jeg begyndte at få idéer. Derfra begyndte det at blive rigtig sjovt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg er erfaren inden for polymerkemi i en biologisk sammenhæng, og det er min ekspertise indenfor polymerkemi, der gør, at jeg har mulighed for at forske i denne retning. Udfordringerne bliver undersøgelsen af de konkrete enzym-systemer, som jeg vil undersøge polymerernes anvendelse i. De tendenser, der er imellem struktur og funktion af polymerer i ét system, vil ikke nødvendigvis kunne overføres til et andet system, så jeg forventer, at optimeringen af polymererne bliver meget iterativ.

Målet er at udvikle en serie af polymerer, der tilsammen dækker flest mulige klasser af proteiner og dermed anvendelser, heriblandt vaccineudvikling, strukturbiologi og enzymkatalyserede industrielle kemiske processer. Med brede anvendelsesmuligheder er fremtidsperspektiverne store, og det fulde omfang af forskningsprojektet vil blive afgjort af aftagerne af projektets produkter.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

På længere sigt er min succes afhængig af de samarbejdspartnere udenfor polymerkemien, der kommer til at arbejde med mine polymerer, samt det publikum indenfor polymerkemien der vil bruge mit arbejde som inspiration. Sapere Aude giver mig en unik mulighed til at opbygge og pleje det professionelle netværk, der vil opstå som følge af forskningsprojektet både i USA og internationalt via konferencer. Målet er, at jeg ved min hjemkomst til Danmark har etableret mig og min forskning internationalt og dermed medvirker til, at Danmark bibeholdes i front af det globale videnssamfund.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Advanced Polymer-Protein Hybrids.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er australskfødt med rødder i New Zealand, men opvokset i Danmark. Under min studietid har jeg arbejdet som jonglør i Den Gamle By, og som et levn fra min gøglerdage cykler jeg stadig på en 36 tommers ethjulet cykel. Nu er kampsport og styrketræning måderne, jeg tømmer hovedet på. Jeg bor tæt ved universitetet i Aarhus med min kæreste, Henriette, som også er forsker. Forskning og videnskab har fået en stor plads i begge vores liv, og vi glæder os til at komme afsted og begynde vores forskningsprojekter i San Francisco.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Grenaa Gymnasium og bopæl i Aarhus Kommune.