Kontaktoplysninger

Arne Nedergaard Kousholt.

Forskningsinstitution

The Netherlands Cancer Institute (NKI), Molecular Pathology.

Forskningsprojekt

Role of the BRCA1 C-terminal interaction partner BRIP1 in tumour suppression and therapy response.

 

Forskertalent

Arne Nedergaard Kousholt

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde

Molekylær cancerbiologi. 

Forskningsprojekts titel

Undersøgelse af genet BRIP1s rolle i brystkræftforebyggelse og behandling.

Hvad handler dit projekt om?

En udbredt årsag til arvelig brystkræft er ændringer i et gen, der er kendt som BRCA1. Det protein, som BRCA1-genet koder for, er afhængig af at indgå i komplekser med andre proteiner for at kunne udføre sine roller korrekt. Hvis der sker ændringer i proteiner, som er en del af et BRCA1-kompleks, kan det ligeledesforårsage brystkræft. En række vigtige spørgsmål er dog fortsat uafklarede i forhold til at forstå disse mekanismer. Svarene på disse spørgsmål vil gøre os i stand til bedre at diagnosticere og behandle brystkræft, da vi f.eks. kan få yderligere forståelse for, hvordan behandlingsresistens kan opstå. For at gøre os i stand til at undersøge disse spørgsmål vil vi udvikle mus, hvor et specifikt BRCA1-relateret protein, BRIP1, udelukkende er fjernet i musens brystvæv. Vi vil undersøge, om disse mus udvikler kræft på lignende vis som mus uden BRCA1 i deres brystvæv. Hvis det er tilfældet, vil vi afprøve behandlinger, som er kendt for at have en stærk effekt på kræftceller, der ikke har BRCA1. I tilknytning til disse undersøgelser vil vi udvikle en funktionel test for genet BRIP1. Her vil vi undersøge, om mutationer fra brystkræftpatienter kan sandsynliggøres at forårsage brystkræft.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under min masteruddannelse i bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) blev jeg meget fascineret af de mange komplekse processer, der foregår i alle vores celler. At læse cellebiologi er som første gang man dykker ned under havets overflade og opdager en helt ny, ukendt, spændende verden fuld af liv. Og ved at udforske denne verden kan vi blive i stand til bedre at diagnosticere og behandle kræft. Disse vigtige spørgsmål inspirerede mig til at læse fag som cancer-cellebiologi og functional genomics, da jeg senere var på udveksling i Singapore. Med stor inspiration og fascination fra disse fag påbegyndte jeg mit afsluttende speciale og senere ph.d. ved BRIC, Københavns Universitet. Her arbejdede jeg med at identificere gener, der indgår i cellulære processer, som beskytter cellens DNA mod skader og dermed imod udviklingen af kræft. Disse processer er ofte ændret (muteret) i forskellige former for kræft og derfor vigtige i forhold til at forstå, hvordan ny diagnosticering og behandlingsstrategier kan udvikles.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Cellebiologi er komplekst, og en lang række processer og genetiske ændringer kan indvirke på hinanden og samlet set afgøre, om man f.eks. udvikler brystkræft. Desuden kan proteiner have roller i forskelige processer, som alle kan have betydning for udviklingen af brystkræft. Det stiller store krav til teknikker, der gør det muligt at stille de relevante biologiske spørgsmål og afklare, hvilke processer der er særlige vigtige for udviklingen af kræft og dermed afdække en mulig behandlingsstrategi. I litteraturen er det fortsat uafklaret, hvilken rolle genet BRIP1 har i forhold til udviklingen af brystkræft og behandlingsmuligheder. Med vores musemodeller og en undersøgelse af alle relevante brystkræftmutationer fra patienter i vores funktionelle undersøgelser vil i samarbejde med et ambitiøst brystkræftkonsortium kunne give langt større indsigt og mere sikre konklusioner. Den viden vil kunne bruges ved fremtidig screening og behandling af kræftpatienter.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Vores forskningsaktiviteter er meget omkostningstunge og kræver den nyeste biologiske og tekniske viden på området. Sapere Aude-bevillingen gør mig i stand til at skabe flere resultater ved at tilkøbe forskellige reagenser og services, så vi kan benytte os af de nyeste teknikker og dermed få større biologisk indsigt. Desuden giver bevillingen mig mulighed for at tage på vigtige udenlandske konferencer og selv at arrangere en fokuseret workshop for få udvalgte forskere, så vi i samarbejde kan finde nye løsninger på de udfordringer, der i dag forhindrer effektiv screening og behandling af brystkræft. Netværk fra disse møder kan få stor betydning for mine nuværende projekter og fremtidige arbejde som forsker.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Role of the BRCA1 C-terminal interaction partner BRIP1 in tumour suppression and therapy response.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Anna Kousholt, der arbejder med fødevarekemi i fødevarestyrelsen. Sammen har vi to børn på fire og syv år. Jeg ser mig selv som forsker og iværksætter. Derfor er jeg med i ledelsesgruppen for iværksætter og innovationsnetværket, REBBLS (Rising Entrepreneurs in BioBusiness and Life Science). I samarbejde med universiteter og biotek og farmavirksomheder skaber vi events, der skal inspirere og udruste unge professionelle til at skabe innovative løsninger på udfordringer inden for life science-industrien. Det er en stor inspiration for mig at være med i dette netværk.

Gymnasium

Student fra Brønderslev Gymnasium.