Kontaktoplysninger

Bue Rübner Hansen.

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for idéhistorie.

Forskningsprojekt

Emergent Ideas of the Good Life in Common.

Forskertalent

Bue Rübner Hansen

Postdoc, ph.d, født 1983

Fagområde

Sociologi og idéhistorie

Forskningsprojekt

Nye ideer om det gode liv i fællesskab i velfærdsstatens krise.

Hvad handler dit projekt om?

Den økonomiske krise har betydet store nedskæringer på velfærden overalt i Europa, og i Sydeuropa er ideen om velfærdsstaten ikke længere den dominerende fortælling om det gode liv i fællesskab. Dette projekt undersøger, hvordan almindelige borgere i Spanien svarer på krisens udfordringer og er med til at redefinere, hvad velfærd kan være. Projektet undersøger, hvordan nye ideer om velfærd opstår indenfor uformelle solidaritets-netværk og græsrodsbevægelser, hvis overordnede fokus er at tage sig af livets behov – bolig, mad, arbejde og sundhed. Fordi de arbejder med dagligdagen, som er presset af velfærdsnedskæringer og den økonomiske krise, udvikler de konkrete ideer om, hvad det gode liv i fællesskab er og kunne være uden at tage velfærdsstaten for givet som ramme for det. I projektet undersøges, hvordan disse ideer produceres og cirkulerer i og iblandt disse netværk og bevægelser, og hvad der sker med ideerne, når politiske partier forsøger at sætte dem på den politiske dagsorden.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Velfærdsstaten var altid både en institutionel virkelighed og en idé om det gode liv i fællesskab. Op igennem det 20. århundrede var spændingsforholdet imellem ideen og virkeligheden med til at drive udviklingen og forbedringen af velfærdsstaten. Men de sidste års krisetid har kastet tvivl om ideen om velfærdsstaten, og man oplever kun et forsvar for institutionerne, eller højst et opråb om mangel på ”visioner”. Det var i den forbindelse, at jeg blev interesseret i, hvordan nye ideer om det gode liv i fællesskab opstår og spredes. Og når vi ser på krisen i Sydeuropa tyder meget på, at stærke, rodfæstede ideer udvikles i blandt almindelige mennesker, som i fællesskab forsøger at håndtere både de negative effekter af velfærdens og økonomiens krise. Det er de processer mit projekt fokuserer på.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En vigtig udfordring ved projektet vil være at forstå, hvordan ideer opstår eller omformes i konkrete fællesskaber. Hvilke ideer ”rejser” mellem forskellige kontekster og hvordan oversættes og forandres de derved? Hvornår kan man sige, at en ny idé er opstået? Det rejser nogle spændende teoretiske og metodologiske spørgsmål omkring, hvad ideer er, og mit specifikke projekt kan dermed deltage i en bredere gentænkning af spørgsmålet om ideers sociale ankring, udvikling og oversættelse. Den viden vil også blive omsat til praksis i projektet, for ambitionen er at oversætte nogle af tidens mest innovative ideer om det gode liv i fællesskab til den bredere danske og europæiske diskussion om velfærdens fremtid.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude er en stor mulighed for at udvikle og udbygge mit internationale forskningsnetværk og derved at øge oversættelsesfladen mellem dansk og international forskning. Programmet giver mig derved et rygstød, som kan hjælpe mig til at søge EU-forskningsmidler fra ERC i fremtiden. Samtidig er bevillingen en fantastisk anerkendelse af mit forskningsprograms bredere akademiske og samfundsmæssige relevans. Sapere Aude sætter mig i stand til at profilere denne forskningsdagsorden gennem internationalt samarbejde med anerkendte forskere, og til at organisere en konference og publikation baseret på den.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Emergent Ideas of the Good Life in Common.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Skanderborg Gymnasium og bopæl i København.