Kontaktoplysninger

Camilla Hartmann Friis Hansen.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.

Forskningsprojekt

TL1A – a new target for obesity and type 2 diabetes.

Forskertalent

Camilla Hartmann Friis Hansen

Adjunkt, ph.d, født 1981

Fagområde

Immunologi, forsøgsdyrsvidenskab

Forskningsprojekt titel

Et nyt middel i kampen mod fedme og sukkersyge kaldet TL1A.

Hvad handler dit projekt om?

TL1A er et af immunsystemets signalstoffer, og sidste år publicerede jeg sammen med dygtige immunologer og mikrobiologer, at mus, der mangler TL1A, har markant reduktion af fedtdepoter omkring de indre organer i forhold til kontrolmus. Det hænger godt sammen med nyere forskning på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, der har vist, at dette såkaldte cytokin kan stimulere andre signaleringsmolekyler i humane celler, der er kendt for at inducere en betændelsestilstand i kroppen, særligt fordi fedme er associeret med en kronisk betændelsestilstand. I samarbejde med danske genetikere fandt vi ydermere en tydelig association mellem en variation i genomet, der koder for TL1A og livvidde, BMI, kolesterol og sukkertolerance. Derfor vil jeg nu undersøge, om TL1A kan være involveret i den voksende fedmeepidemi, vi er vidne til verden over og belyse mekanismerne, der ligger til grund for sådan en association. En af mine teorier er, at det skyldes, at TL1A kan modificere tarmfloraen, som er kritisk i regulering af fedtmetabolisme.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under mit speciale på dyrlægeuddannelsen blev jeg involveret i et projekt, der handlede om hygiejne-hypotesen, og jeg blev meget fascineret af tarmbakteriers evne til at stimulere immunsystemet. Det er et utrolig spændende forskningsområde i rivende udvikling, og flere og flere dele af vores sundhed og velvære ser ud til at være reguleret i vores tarmmiljø. En god samarbejdspartner gav mig nogle nye transgene mus, der ikke selv kan producere stoffet TL1A, og jeg opdagede i forbindelse med et andet projekt om deres tarmsystem, at musene havde mindre fedtvævsdepoter end almindelige mus. Det synes jeg var virkelig interessant, og jeg bliver kun mere inspireret til at udforske TL1A nærmere, jo mere jeg finder ud, hvad dette cytokin faktisk er involveret i.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Ved at udrede signalvejene for TL1A-induceret fedme kan der åbnes for nye strategier, hvor blokering af disse kan bruges i behandling af overvægtige og prædiabetiske patienter. Selvom udviklingen af svær overvægt skulle vise sig at være afhængig af TL1A, er det dog ikke ensbetydende med, at man kan behandle svære tilfælde, når processen allerede er starten. Det vil derfor være nødvendigt at undersøge mulighederne for at identificere højrisiko-individer baseret på deres genetiske profil samt vigtigheden af tarmbakterierne, når TL1A er involveret i udvikling af fedme. Vi har allerede vist, at TL1A regulerer sammensætningen af bakterier i tarmen, og det er veldokumenteret, at tarmbakterier kan øge og reducere fedtdeponering. Denne sammenhæng kan jeg undersøge i vores unikke kimfri (bakteriefrie) mus. Hvis fedme viser sig at skyldes en ændret tarmflora på grund af TL1A, kan vi i stedet udvikle behandlinger baseret på at genoprette balancen i tarmen f.eks. med probiotika, fækal transplantation eller kost, der ikke er baseret på strenge kaloriefattige diæter.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen giver mig mulighed for på kunne indgå som gæsteforsker i et meget dygtigt human-genetisk laboratorium ledet af Professor Torben Hansen. Det er vigtigt for at kunne udvikle mine egne videnskabelige redskaber til at blive en endnu bedre forsker og etablere min karriere samt udvide et meget interessant forskningsområde til et mere klinisk relevant perspektiv. Ved at samarbejde på tværs af forskningsdiscipliner kan jeg opnå resultater på et højere videnskabeligt niveau, men det betyder også, at jeg kan udvide mit netværk og synliggøre projektet i blandt internationale top forskere.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

TL1A – a new target for obesity and type 2 diabetes.

Lidt om mennesket bag forskeren

Sidste år vendte jeg hjem efter et længere forskningsophold ved Chicago Universitet, hvor jeg mødte min kæreste, som jeg nu bor sammen med i en dejlig lejlighed på Frederiksberg. Min kæreste flyttede til Danmark i år og har også etableret sig som forsker i tarmbakterier på Københavns Universitet. Fordelen ved at kunne dele vores interesser omkring hygiejnehypotesen og vigtigheden af bakterier for vores sundhed bliver dog udlignet en smule af, at vi begge altid har fine data på, hvorfor det ikke er nødvendigt at støvsuge. Når vi skal holde ferie, er det gerne i form af ren afslapning og forkælelse hos svigerfamilien i Houston.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Nørre Gymnasium i Mørkhøj og bopæl i Frederiksberg Kommune.