Kontaktoplysninger

Christoph Houman Ellersgaard

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Department of Business and Politics.

Forskningsprojekt

Tied up? Exploring elite cohesion in the intersection of networks and careers.

Forskertalent

Christoph Houman Ellersgaard

Ph.d, født 1981

Fagområde

Sociologi.

Forskningsprojekt

Eliteforbindelser. Om hvordan elitenetværk både binder magteliten sammen og binder den fast.

Hvad handler dit projekt om?

Hvordan bruger og forstår elitepersoner deres netværk? Forbindelser skabt gennem elitenetværk er en måde at søge indflydelse på, som vi endnu ikke ved meget om, hvordan fungerer i Danmark. Dermed er projektet med til at gøre os som samfund klogere på, hvordan magten er fordelt – og bruges - herhjemme. Samtidig er eliten i Danmark interessant i et videnskabeligt perspektiv på grund af, at vi på mange måder betragtes som et lige samfund, hvor eliten burde stå svagt. Projektet ser nærmere på de 423 personer, jeg sammen med Anton Grau Larsen har fundet i kernen af magtnetværket i Danmark. Først undersøger jeg, hvilke karriereveje disse personer har: Hvilke uddannelses- og arbejdserfaringer har denne gruppe? Og bliver netværket yderligere styrket af personer, der har skiftet karriere mellem flere centrale sektorer. Dernæst ses på, hvordan elitepersonerne bygger bro mellem samfundets vigtigste sektorer – erhvervsliv, organisationer, politik og centraladministration – og samtidig bibeholder fundamentet i deres bagland.                                               

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Sammen med min kollega, Anton Grau Larsen, var jeg forundret over, at samfundsvidenskaben ikke kunne give et klart svar på spørgsmålet: Hvem er den mest magtfulde gruppe i vores samfund. Så længe det spørgsmål ikke besvares, dannes myter og forestillinger omkring magten. Samtidig betyder det også, at det er sværere for befolkningen at gennemskue, hvordan den nuværende magtfordeling kan forandres. Vi fandt ud af, at der lader til at være helt særlige sociale dynamikker i toppen af samfundet. Hvis man vil forstå vores samfund og fordelingen af magt, prestige og ressourcer bedre, bliver man nok til at forstå eliten. Jeg savnede viden om eliten, så dens udformning kunne blive gjort til genstand for en demokratisk diskussion.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Rent videnskabeligt skal jeg se nærmere på karriereveje for elitepersoner. Det vil sige, at vi skal forstå, hvordan man bevæger sig op i gennem forskellige uddannelsesinstitutioner og organisationer for at blive en del af eliten. Dernæst skal denne viden samt vores viden om elitepersonernes netværk bringes i spil i 45 konkrette dybdeinterviews med elitepersoner. Det bliver måske en udfordring at få elitepersonerne i tale, men nok i endnu højere grad at få dem til at tale om, hvad netværk konkret betyder, og hvordan det bruges i praksis. Især fordi jeg ikke kan tilbyde anonymitet. Læseren er nødt til at vide fra hvilken position, der tales for at kunne forholde sig kritisk til interviewcitaterne. Til gengæld rummer det at bruge karriereinformation, netværk og interviews på samme tid en unik mulighed for at lade perspektiverne fra de tre metoder berige hinanden.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillinger giver mig mulighed for at tage på yderligere udlandsophold ved London School of Economics and Political Science, hvor noget af det mest originale forskning i eliter kommer frem i disse år. Dermed knytter jeg mig langt tættere til dette miljø. Derudover får jeg mulighed for at arrangere en konference i København, hvor førende eliteforskere fra hele verden kan mødes, så vi bedre kan forstå den danske elite i forhold til andre eliter. Målet med konferencen er også at redigere et videnskabeligt tidskrift om metoder til at studere eliten og sammen skabe grundlaget for et fælles internationalt forskningsprojekt, der binder elitestudier sammen på tværs af landegrænser.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Tied up? Exploring elite cohesion in the intersection of networks and careers.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 34 år og bor med min kone og to børn på Nørrebro i København. For mig handler min forskning om at få hele befolkningen engageret i samfundets vigtige spørgsmål. Derfor bruger jeg også meget af min fritid på at deltage i projekter, hvor man opbygger lokale demokratiske fælleskaber, f.eks. i mine børns skole og børnehave. Jeg bruger også en masse tid på at formidle og debattere min forskning gennem foredrag, undervisning og i medierne. For mig handler forskning om at sætte mennesker i stand til at forandre deres egen hverdag.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Østre Borgerdyd, København.